• Fletta korg med trehanker. Vidjeband er fletta saman med trespiler som danner korpus. Botn er laga av tre stykker tre som er satt saman med kraftige lister av tre.
    Photo: Ådnatun
  • Fletta korg med trehanker. Vidjeband er fletta saman med trespiler som danner korpus. Botn er laga av tre stykker tre som er satt saman med kraftige lister av tre.
    Photo: Ådnatun

Korg

Fletta korg med trehanker. Vidjeband er fletta saman med trespiler som danner korpus. Botn er laga av tre stykker tre som er satt saman med kraftige lister av tre.

Share to