• Sidene på kista er tappa i kvarandre etter not/fjær prinsipp. Loket er hengsla til rygg. Utvendig beslag i rygg og innvendig forlenga beslag i lok. Handtak av jarn på kvar kortside. Kista er grunnet med ein djup raudfarge. Målingen har djupe hovedklanger. På alle kantar i lok og front er det sorte band. Sorte band deler kistelok i to felt. Begge har C som hovedmotiv, ein ståande og ein liggande. I front er to billedfelter ramma inn av sorte band. I sentrum kvite sirklar med initialer og årstall. To C -motiv innkranser dei kvite sirklane. Mønsteret er byggja ut i frå C motiv med tunge, greinar og blomar. Som hovedintrykk virker penselføring sikker. Kista har fått nye føter.
  Photo: Ådnatun
 • Sidene på kista er tappa i kvarandre etter not/fjær prinsipp. Loket er hengsla til rygg. Utvendig beslag i rygg og innvendig forlenga beslag i lok. Handtak av jarn på kvar kortside. Kista er grunnet med ein djup raudfarge. Målingen har djupe hovedklanger. På alle kantar i lok og front er det sorte band. Sorte band deler kistelok i to felt. Begge har C som hovedmotiv, ein ståande og ein liggande. I front er to billedfelter ramma inn av sorte band. I sentrum kvite sirklar med initialer og årstall. To C -motiv innkranser dei kvite sirklane. Mønsteret er byggja ut i frå C motiv med tunge, greinar og blomar. Som hovedintrykk virker penselføring sikker. Kista har fått nye føter.
  Photo: Ådnatun
 • Sidene på kista er tappa i kvarandre etter not/fjær prinsipp. Loket er hengsla til rygg. Utvendig beslag i rygg og innvendig forlenga beslag i lok. Handtak av jarn på kvar kortside. Kista er grunnet med ein djup raudfarge. Målingen har djupe hovedklanger. På alle kantar i lok og front er det sorte band. Sorte band deler kistelok i to felt. Begge har C som hovedmotiv, ein ståande og ein liggande. I front er to billedfelter ramma inn av sorte band. I sentrum kvite sirklar med initialer og årstall. To C -motiv innkranser dei kvite sirklane. Mønsteret er byggja ut i frå C motiv med tunge, greinar og blomar. Som hovedintrykk virker penselføring sikker. Kista har fått nye føter.
  Photo: Ådnatun
 • Sidene på kista er tappa i kvarandre etter not/fjær prinsipp. Loket er hengsla til rygg. Utvendig beslag i rygg og innvendig forlenga beslag i lok. Handtak av jarn på kvar kortside. Kista er grunnet med ein djup raudfarge. Målingen har djupe hovedklanger. På alle kantar i lok og front er det sorte band. Sorte band deler kistelok i to felt. Begge har C som hovedmotiv, ein ståande og ein liggande. I front er to billedfelter ramma inn av sorte band. I sentrum kvite sirklar med initialer og årstall. To C -motiv innkranser dei kvite sirklane. Mønsteret er byggja ut i frå C motiv med tunge, greinar og blomar. Som hovedintrykk virker penselføring sikker. Kista har fått nye føter.
  Photo: Ådnatun

Kiste

Share to