• Sidene på kista er halde saman med to metallbeslag på kvart hjørne. Loket er satt saman av to stykker tre og hengsla fast i ryggen. Beslaget som held hengslene er festa i undersida. Botn er festa til sidene med trenaglar. Kisten si front er delt i to felt, med eit målt, blått band som skille. Det blå bandet dekker nøkkelholet. Motiva i front er prega av ein sikkerheit i penselføring. Motivet ber preg av å vere inspirert av Telemarkstilen innänfor rosemåling. Motivet består av C-former som svinger seg ut frå roten nedst i motivet og dreier i alle fire retninger. Sentrum i motivet er truleg eit blomevasemotiv. Motivet består av fem blomar, C-motiva har stråmønster som svinger seg ut i motivet. Loket er tredelt, med to sortmålte stolpar som delingslinje. Det midterste motivet er størst og består av C-figurar i blått og gult. Utstrakt bruk av mindre strå med blader. Dei to sidefelta er like og består av eit mindre motiv av C-figurar med tilhørande strå med blader. Tverrsidar og rygg er marmorerte. Noko mitspist. Loket er berre festa i ein hengsel. Beinet er av nyare dato.
    Photo: Ådnatun
  • Sidene på kista er halde saman med to metallbeslag på kvart hjørne. Loket er satt saman av to stykker tre og hengsla fast i ryggen. Beslaget som held hengslene er festa i undersida. Botn er festa til sidene med trenaglar. Kisten si front er delt i to felt, med eit målt, blått band som skille. Det blå bandet dekker nøkkelholet. Motiva i front er prega av ein sikkerheit i penselføring. Motivet ber preg av å vere inspirert av Telemarkstilen innänfor rosemåling. Motivet består av C-former som svinger seg ut frå roten nedst i motivet og dreier i alle fire retninger. Sentrum i motivet er truleg eit blomevasemotiv. Motivet består av fem blomar, C-motiva har stråmønster som svinger seg ut i motivet. Loket er tredelt, med to sortmålte stolpar som delingslinje. Det midterste motivet er størst og består av C-figurar i blått og gult. Utstrakt bruk av mindre strå med blader. Dei to sidefelta er like og består av eit mindre motiv av C-figurar med tilhørande strå med blader. Tverrsidar og rygg er marmorerte. Noko mitspist. Loket er berre festa i ein hengsel. Beinet er av nyare dato.
    Photo: Ådnatun
  • Sidene på kista er halde saman med to metallbeslag på kvart hjørne. Loket er satt saman av to stykker tre og hengsla fast i ryggen. Beslaget som held hengslene er festa i undersida. Botn er festa til sidene med trenaglar. Kisten si front er delt i to felt, med eit målt, blått band som skille. Det blå bandet dekker nøkkelholet. Motiva i front er prega av ein sikkerheit i penselføring. Motivet ber preg av å vere inspirert av Telemarkstilen innänfor rosemåling. Motivet består av C-former som svinger seg ut frå roten nedst i motivet og dreier i alle fire retninger. Sentrum i motivet er truleg eit blomevasemotiv. Motivet består av fem blomar, C-motiva har stråmønster som svinger seg ut i motivet. Loket er tredelt, med to sortmålte stolpar som delingslinje. Det midterste motivet er størst og består av C-figurar i blått og gult. Utstrakt bruk av mindre strå med blader. Dei to sidefelta er like og består av eit mindre motiv av C-figurar med tilhørande strå med blader. Tverrsidar og rygg er marmorerte. Noko mitspist. Loket er berre festa i ein hengsel. Beinet er av nyare dato.
    Photo: Ådnatun

Kiste

Share to