• Sidane på kista er tappa i kvarandre etter not/fjær prinsipp. Loket er hengsla til rygg. Utvendig beslag i rygg og innvendig forlenga beslag i lok. Fire hjørnebeslag mot lok. Innvendig beslag i lok festa med naglar av jarn. Lås i front. Kortsidane har tredobbelt andreaskross med loddrett linje gjennom sentrum. Loket har krossmotiver som nesten er borte. Fronten har to motiv som på kortsidane, delt med loddrett linje. Ryggen har to andreaskross som det går en loddrett linje gjennom. Dekorteknikk: Sviornamentikk. I brukeleg stand. Nokre hol etter mit. Ein ring på loket, truleg etter ei bøtte eller liknande.
  Photo: Ådnatun
 • Sidane på kista er tappa i kvarandre etter not/fjær prinsipp. Loket er hengsla til rygg. Utvendig beslag i rygg og innvendig forlenga beslag i lok. Fire hjørnebeslag mot lok. Innvendig beslag i lok festa med naglar av jarn. Lås i front. Kortsidane har tredobbelt andreaskross med loddrett linje gjennom sentrum. Loket har krossmotiver som nesten er borte. Fronten har to motiv som på kortsidane, delt med loddrett linje. Ryggen har to andreaskross som det går en loddrett linje gjennom. Dekorteknikk: Sviornamentikk. I brukeleg stand. Nokre hol etter mit. Ein ring på loket, truleg etter ei bøtte eller liknande.
  Photo: Ådnatun
 • Sidane på kista er tappa i kvarandre etter not/fjær prinsipp. Loket er hengsla til rygg. Utvendig beslag i rygg og innvendig forlenga beslag i lok. Fire hjørnebeslag mot lok. Innvendig beslag i lok festa med naglar av jarn. Lås i front. Kortsidane har tredobbelt andreaskross med loddrett linje gjennom sentrum. Loket har krossmotiver som nesten er borte. Fronten har to motiv som på kortsidane, delt med loddrett linje. Ryggen har to andreaskross som det går en loddrett linje gjennom. Dekorteknikk: Sviornamentikk. I brukeleg stand. Nokre hol etter mit. Ein ring på loket, truleg etter ei bøtte eller liknande.
  Photo: Ådnatun
 • Sidane på kista er tappa i kvarandre etter not/fjær prinsipp. Loket er hengsla til rygg. Utvendig beslag i rygg og innvendig forlenga beslag i lok. Fire hjørnebeslag mot lok. Innvendig beslag i lok festa med naglar av jarn. Lås i front. Kortsidane har tredobbelt andreaskross med loddrett linje gjennom sentrum. Loket har krossmotiver som nesten er borte. Fronten har to motiv som på kortsidane, delt med loddrett linje. Ryggen har to andreaskross som det går en loddrett linje gjennom. Dekorteknikk: Sviornamentikk. I brukeleg stand. Nokre hol etter mit. Ein ring på loket, truleg etter ei bøtte eller liknande.
  Photo: Ådnatun
 • Sidane på kista er tappa i kvarandre etter not/fjær prinsipp. Loket er hengsla til rygg. Utvendig beslag i rygg og innvendig forlenga beslag i lok. Fire hjørnebeslag mot lok. Innvendig beslag i lok festa med naglar av jarn. Lås i front. Kortsidane har tredobbelt andreaskross med loddrett linje gjennom sentrum. Loket har krossmotiver som nesten er borte. Fronten har to motiv som på kortsidane, delt med loddrett linje. Ryggen har to andreaskross som det går en loddrett linje gjennom. Dekorteknikk: Sviornamentikk. I brukeleg stand. Nokre hol etter mit. Ein ring på loket, truleg etter ei bøtte eller liknande.
  Photo: Ådnatun

Kiste

Share to