• Korpus: Sveipet trøsk, haldt saman med jarnbeslag i ryggen. Lok og bunn lagd av eit stykke tre. Formen på bommen er oval. Blomemotiv i front, med raude og gule blad. På baksida finst tre store dekorative blomar. Loket har eit blomemotiv som fyller heile loket. Loket har og ein målt, ca 3 cm brei kant mot munningsrand. Det er og to målte raude striper som går over bommen sitt lok. Nokre stadar er bommen slitt og det er vanskeleg å sjå motivet. På loket til bommen er det seks store jarnstiftar som gir feste til to jarnbeslag på loket si innside. På loket er det festet eit handtak av jarn. Låsemekanismen er festet med jarnstiftar. På bommen si underside er det eit jarnbeslag som er naglet fast med tre naglar. På båe sidar er det to jarnbeslag med fire stiftar i kvar. Alle jarnbeslaga er raudmålte.
  Photo: Ådnatun
 • Korpus: Sveipet trøsk, haldt saman med jarnbeslag i ryggen. Lok og bunn lagd av eit stykke tre. Formen på bommen er oval. Blomemotiv i front, med raude og gule blad. På baksida finst tre store dekorative blomar. Loket har eit blomemotiv som fyller heile loket. Loket har og ein målt, ca 3 cm brei kant mot munningsrand. Det er og to målte raude striper som går over bommen sitt lok. Nokre stadar er bommen slitt og det er vanskeleg å sjå motivet. På loket til bommen er det seks store jarnstiftar som gir feste til to jarnbeslag på loket si innside. På loket er det festet eit handtak av jarn. Låsemekanismen er festet med jarnstiftar. På bommen si underside er det eit jarnbeslag som er naglet fast med tre naglar. På båe sidar er det to jarnbeslag med fire stiftar i kvar. Alle jarnbeslaga er raudmålte.
  Photo: Ådnatun
 • Korpus: Sveipet trøsk, haldt saman med jarnbeslag i ryggen. Lok og bunn lagd av eit stykke tre. Formen på bommen er oval. Blomemotiv i front, med raude og gule blad. På baksida finst tre store dekorative blomar. Loket har eit blomemotiv som fyller heile loket. Loket har og ein målt, ca 3 cm brei kant mot munningsrand. Det er og to målte raude striper som går over bommen sitt lok. Nokre stadar er bommen slitt og det er vanskeleg å sjå motivet. På loket til bommen er det seks store jarnstiftar som gir feste til to jarnbeslag på loket si innside. På loket er det festet eit handtak av jarn. Låsemekanismen er festet med jarnstiftar. På bommen si underside er det eit jarnbeslag som er naglet fast med tre naglar. På båe sidar er det to jarnbeslag med fire stiftar i kvar. Alle jarnbeslaga er raudmålte.
  Photo: Ådnatun
 • Korpus: Sveipet trøsk, haldt saman med jarnbeslag i ryggen. Lok og bunn lagd av eit stykke tre. Formen på bommen er oval. Blomemotiv i front, med raude og gule blad. På baksida finst tre store dekorative blomar. Loket har eit blomemotiv som fyller heile loket. Loket har og ein målt, ca 3 cm brei kant mot munningsrand. Det er og to målte raude striper som går over bommen sitt lok. Nokre stadar er bommen slitt og det er vanskeleg å sjå motivet. På loket til bommen er det seks store jarnstiftar som gir feste til to jarnbeslag på loket si innside. På loket er det festet eit handtak av jarn. Låsemekanismen er festet med jarnstiftar. På bommen si underside er det eit jarnbeslag som er naglet fast med tre naglar. På båe sidar er det to jarnbeslag med fire stiftar i kvar. Alle jarnbeslaga er raudmålte.
  Photo: Ådnatun

Bomme

Share to