• Dampstrykejarn i jarn med trehandtak. Strykejarnet har ein tut som skråner utover, her kom vanndampen ut. Bak jarnet et eit hol for påfyll av vatn. Inni strykejarnet er ein trakt som er breiast bak og smalner innover mot den spisse enden. Strykejarnet har eit dreid handtak av tre som er skrudd fast. Øvre del med lok, handtak og tut kan takast av jarnet. Den opphavelege låsemekanismen er erstatta av ein ny.
    Photo: Ådnatun
  • Dampstrykejarn i jarn med trehandtak. Strykejarnet har ein tut som skråner utover, her kom vanndampen ut. Bak jarnet et eit hol for påfyll av vatn. Inni strykejarnet er ein trakt som er breiast bak og smalner innover mot den spisse enden. Strykejarnet har eit dreid handtak av tre som er skrudd fast. Øvre del med lok, handtak og tut kan takast av jarnet. Den opphavelege låsemekanismen er erstatta av ein ny.
    Photo: Ådnatun
  • Dampstrykejarn i jarn med trehandtak. Strykejarnet har ein tut som skråner utover, her kom vanndampen ut. Bak jarnet et eit hol for påfyll av vatn. Inni strykejarnet er ein trakt som er breiast bak og smalner innover mot den spisse enden. Strykejarnet har eit dreid handtak av tre som er skrudd fast. Øvre del med lok, handtak og tut kan takast av jarnet. Den opphavelege låsemekanismen er erstatta av ein ny.
    Photo: Ådnatun

Strykejern

Share to