• Bankefjøl brukt til banking, feller og åklær. Fjøla er skåret ut av eit stykke tre. Ho har eit rundt skaft, ei svakt bua overside og ei rett underside. Fjøla er grovt tilvirka. Halsen skråner bratt mot bladet. Ho er ein utprega kvardagsgjenstand.
    Photo: Ådnatun
  • Bankefjøl brukt til banking, feller og åklær. Fjøla er skåret ut av eit stykke tre. Ho har eit rundt skaft, ei svakt bua overside og ei rett underside. Fjøla er grovt tilvirka. Halsen skråner bratt mot bladet. Ho er ein utprega kvardagsgjenstand.
    Photo: Ådnatun

Bankefjøl

Share to