• Raudmåla dreiet bolle i tre. Sirkelforma munningsrand. Frå munningsranden svinger karet svakt innover, for så å svinge ut i ein vulst. Denne går over i eit lite sprang. Karet går så rett inn til fot. Ein bit mangler ved munningsranden.
    Photo: Ådnatun
  • Raudmåla dreiet bolle i tre. Sirkelforma munningsrand. Frå munningsranden svinger karet svakt innover, for så å svinge ut i ein vulst. Denne går over i eit lite sprang. Karet går så rett inn til fot. Ein bit mangler ved munningsranden.
    Photo: Ådnatun
  • Raudmåla dreiet bolle i tre. Sirkelforma munningsrand. Frå munningsranden svinger karet svakt innover, for så å svinge ut i ein vulst. Denne går over i eit lite sprang. Karet går så rett inn til fot. Ein bit mangler ved munningsranden.
    Photo: Ådnatun

Bolle

Share to