• Dreiet bolle i tre. Det er dekor i form av striper på bollen sin ytterside. Slitt og prega av bruk.
    Photo: Ådnatun
  • Dreiet bolle i tre. Det er dekor i form av striper på bollen sin ytterside. Slitt og prega av bruk.
    Photo: Ådnatun
  • Dreiet bolle i tre. Det er dekor i form av striper på bollen sin ytterside. Slitt og prega av bruk.
    Photo: Ådnatun

Bolle

Share to