• Dreiet patinert bolle i tre. Det er dekor i form av striper på bollen sin ytterside. Det er tydelige spor etter reparasjon. Det sitter limrester over sprekker på korpus av bollen. Slitt og prega av bruk.
    Photo: Ådnatun
  • Dreiet patinert bolle i tre. Det er dekor i form av striper på bollen sin ytterside. Det er tydelige spor etter reparasjon. Det sitter limrester over sprekker på korpus av bollen. Slitt og prega av bruk.
    Photo: Ådnatun
  • Dreiet patinert bolle i tre. Det er dekor i form av striper på bollen sin ytterside. Det er tydelige spor etter reparasjon. Det sitter limrester over sprekker på korpus av bollen. Slitt og prega av bruk.
    Photo: Ådnatun

Bolle

Share to