• Smørskeia er skåret i eit stykkje. Bladet er skjeiforma, med ein rett tverrende. Bladet er rifla, avbroten av ein sikksakk-bord. Skaftet er svunget og ender i ein vifteform.
    Photo: Ådnatun
  • Smørskeia er skåret i eit stykkje. Bladet er skjeiforma, med ein rett tverrende. Bladet er rifla, avbroten av ein sikksakk-bord. Skaftet er svunget og ender i ein vifteform.
    Photo: Ådnatun

Smørskei

Share to