• Kroppen av lagd i eit stykke og det er eit skjøte på den eine langsida, 2 cm. Sylindrisk. Dekorert med ein seksblada rose i sirkel, ein på endestykke, ein på lok. Kvart av endestykka er lagd av to halvsirkelforma trestykker. Vindekinna er flat øvst. Endestykka er spikra fast. Kall består av fire skovlar. Sveiva består av jarn og handtak av tre. Under karet er det to tversgåande stokkar som er tappa inn i føtane. Loket er lagd av to stavar, under lok er det spikra fast to listar som held loket på plass. Dei to delane i endestykket er satt saman med not/fjær. Brukbar tilstand.
  Photo: Ådnatun
 • Kroppen av lagd i eit stykke og det er eit skjøte på den eine langsida, 2 cm. Sylindrisk. Dekorert med ein seksblada rose i sirkel, ein på endestykke, ein på lok. Kvart av endestykka er lagd av to halvsirkelforma trestykker. Vindekinna er flat øvst. Endestykka er spikra fast. Kall består av fire skovlar. Sveiva består av jarn og handtak av tre. Under karet er det to tversgåande stokkar som er tappa inn i føtane. Loket er lagd av to stavar, under lok er det spikra fast to listar som held loket på plass. Dei to delane i endestykket er satt saman med not/fjær. Brukbar tilstand.
  Photo: Ådnatun
 • Kroppen av lagd i eit stykke og det er eit skjøte på den eine langsida, 2 cm. Sylindrisk. Dekorert med ein seksblada rose i sirkel, ein på endestykke, ein på lok. Kvart av endestykka er lagd av to halvsirkelforma trestykker. Vindekinna er flat øvst. Endestykka er spikra fast. Kall består av fire skovlar. Sveiva består av jarn og handtak av tre. Under karet er det to tversgåande stokkar som er tappa inn i føtane. Loket er lagd av to stavar, under lok er det spikra fast to listar som held loket på plass. Dei to delane i endestykket er satt saman med not/fjær. Brukbar tilstand.
  Photo: Ådnatun
 • Kroppen av lagd i eit stykke og det er eit skjøte på den eine langsida, 2 cm. Sylindrisk. Dekorert med ein seksblada rose i sirkel, ein på endestykke, ein på lok. Kvart av endestykka er lagd av to halvsirkelforma trestykker. Vindekinna er flat øvst. Endestykka er spikra fast. Kall består av fire skovlar. Sveiva består av jarn og handtak av tre. Under karet er det to tversgåande stokkar som er tappa inn i føtane. Loket er lagd av to stavar, under lok er det spikra fast to listar som held loket på plass. Dei to delane i endestykket er satt saman med not/fjær. Brukbar tilstand.
  Photo: Ådnatun

Vindekinne

Share to