• Ryggabøtte lagga av 14 stavar og haldt saman av tre sinkband som er stifta fast. Pinnane til bereanordningen er plugga fast i bøtta med trepluggar. Sylinderforma. Noko mitspist. Tau til bereanordningen manglar. Rester av tau til på den eine berepinnen finst i det nederste holet.
    Photo: Ådnatun
  • Ryggabøtte lagga av 14 stavar og haldt saman av tre sinkband som er stifta fast. Pinnane til bereanordningen er plugga fast i bøtta med trepluggar. Sylinderforma. Noko mitspist. Tau til bereanordningen manglar. Rester av tau til på den eine berepinnen finst i det nederste holet.
    Photo: Ådnatun
  • Ryggabøtte lagga av 14 stavar og haldt saman av tre sinkband som er stifta fast. Pinnane til bereanordningen er plugga fast i bøtta med trepluggar. Sylinderforma. Noko mitspist. Tau til bereanordningen manglar. Rester av tau til på den eine berepinnen finst i det nederste holet.
    Photo: Ådnatun

Bøtte

Share to