• Behaldar av tre med bryne. Med krok til å ha i belte. Behaldaren er hult ut i eit stykke tre. Jarnkroken er hengsla i beslag.
    Photo: Ådnatun
  • Behaldar av tre med bryne. Med krok til å ha i belte. Behaldaren er hult ut i eit stykke tre. Jarnkroken er hengsla i beslag.
    Photo: Ådnatun
  • Behaldar av tre med bryne. Med krok til å ha i belte. Behaldaren er hult ut i eit stykke tre. Jarnkroken er hengsla i beslag.
    Photo: Ådnatun

Behaldar

Share to