• Fletta korg. Botn består av tre deler. Fletta av vidjeband. Korga har eit handtak, det andre manglar.
    Photo: Ådnatun
  • Fletta korg. Botn består av tre deler. Fletta av vidjeband. Korga har eit handtak, det andre manglar.
    Photo: Ådnatun
  • Fletta korg. Botn består av tre deler. Fletta av vidjeband. Korga har eit handtak, det andre manglar.
    Photo: Ådnatun

Korg

Share to