• Tresko skåra ut av eit stykke tre. Nokså slitt under. For born.
    Photo: Ådnatun
  • Tresko skåra ut av eit stykke tre. Nokså slitt under. For born.
    Photo: Ådnatun
  • Tresko skåra ut av eit stykke tre. Nokså slitt under. For born.
    Photo: Ådnatun

Tresko

Tresko skåra ut av eit stykke tre. Nokså slitt under. For born.

Share to