• Smørkinne forma som ei tønne. Den eine siden er open men manglar loket. Eine endestykket har eit jarnbeslag med hol for veiven. Veiven av jarn har eit trehandtak. Endestykkene er forlenga til to føter. Enkelte hol etter mit. Nokså slitt.
    Photo: Ådnatun
  • Smørkinne forma som ei tønne. Den eine siden er open men manglar loket. Eine endestykket har eit jarnbeslag med hol for veiven. Veiven av jarn har eit trehandtak. Endestykkene er forlenga til to føter. Enkelte hol etter mit. Nokså slitt.
    Photo: Ådnatun
  • Smørkinne forma som ei tønne. Den eine siden er open men manglar loket. Eine endestykket har eit jarnbeslag med hol for veiven. Veiven av jarn har eit trehandtak. Endestykkene er forlenga til to føter. Enkelte hol etter mit. Nokså slitt.
    Photo: Ådnatun

Vindekinne

Share to