• Treskrin med fire sider. Kisteforma med flatt lok. Jarnhandtak på lok. Truleg brukt til å oppbevare verktøy. Nokså slitt. Ein del hol etter mit.
    Photo: Ådnatun
  • Treskrin med fire sider. Kisteforma med flatt lok. Jarnhandtak på lok. Truleg brukt til å oppbevare verktøy. Nokså slitt. Ein del hol etter mit.
    Photo: Ådnatun
  • Treskrin med fire sider. Kisteforma med flatt lok. Jarnhandtak på lok. Truleg brukt til å oppbevare verktøy. Nokså slitt. Ein del hol etter mit.
    Photo: Ådnatun

Skrin

Treskrin med fire sider. Kisteforma med flatt lok. Jarnhandtak på lok. Truleg brukt til å oppbevare verktøy. Nokså slitt. Ein del hol etter mit.

Share to