• Lita bøtte med hank lagga av 19 stavar. Det er eit hol i kvart øyre kor tappane av hanken er festa. I dårleg stand. Har tidligare vore haldt saman av to sinkband som no manglar.
    Photo: Ådnatun
  • Lita bøtte med hank lagga av 19 stavar. Det er eit hol i kvart øyre kor tappane av hanken er festa. I dårleg stand. Har tidligare vore haldt saman av to sinkband som no manglar.
    Photo: Ådnatun
  • Lita bøtte med hank lagga av 19 stavar. Det er eit hol i kvart øyre kor tappane av hanken er festa. I dårleg stand. Har tidligare vore haldt saman av to sinkband som no manglar.
    Photo: Ådnatun

Bøtte

Share to