• Bommen er sveipet og haldt saman med jarnbeslag. Loket er skåret i eit stykke. Det har eit handtak og ein sprekk. I front har bommen eit jarnbeslag som fungerer som lås. Bommen er i dårleg stand.
    Photo: Ådnatun
  • Bommen er sveipet og haldt saman med jarnbeslag. Loket er skåret i eit stykke. Det har eit handtak og ein sprekk. I front har bommen eit jarnbeslag som fungerer som lås. Bommen er i dårleg stand.
    Photo: Ådnatun

Bomme

Share to