• Ause med sirkelforma kropp og handtak som er bua. Eit stort stykke manglar i munningsranden. Skåret i eit stykke. Ausen er svart av tjære.
    Photo: Ådnatun
  • Ause med sirkelforma kropp og handtak som er bua. Eit stort stykke manglar i munningsranden. Skåret i eit stykke. Ausen er svart av tjære.
    Photo: Ådnatun

Ause

Share to