• Lagga kar satt saman av 9 stavar og 2 handtak holdt saman med fire vidjeband. Dekorert med sviornamentikk langs karets ytterside. Vidjebanda ser ut til å være av nyare dato. Karet står på tre føter som er ein forlenging av tre av stavane.
  Photo: Ådnatun
 • Lagga kar satt saman av 9 stavar og 2 handtak holdt saman med fire vidjeband. Dekorert med sviornamentikk langs karets ytterside. Vidjebanda ser ut til å være av nyare dato. Karet står på tre føter som er ein forlenging av tre av stavane.
  Photo: Ådnatun
 • Lagga kar satt saman av 9 stavar og 2 handtak holdt saman med fire vidjeband. Dekorert med sviornamentikk langs karets ytterside. Vidjebanda ser ut til å være av nyare dato. Karet står på tre føter som er ein forlenging av tre av stavane.
  Photo: Ådnatun
 • Lagga kar satt saman av 9 stavar og 2 handtak holdt saman med fire vidjeband. Dekorert med sviornamentikk langs karets ytterside. Vidjebanda ser ut til å være av nyare dato. Karet står på tre føter som er ein forlenging av tre av stavane.
  Photo: Ådnatun
 • Lagga kar satt saman av 9 stavar og 2 handtak holdt saman med fire vidjeband. Dekorert med sviornamentikk langs karets ytterside. Vidjebanda ser ut til å være av nyare dato. Karet står på tre føter som er ein forlenging av tre av stavane.
  Photo: Ådnatun

Kar

Share to