• Oval gryte med tre bein og lok. Gryta har to øyre. Loket har ein hank. Gryta har noko rust, men er i brukeleg stand.
    Photo: Ådnatun

Gryte

Share to