• Mjølkebøtte lagga av 9 stavar og haldt saman av 5 vidjeband. Det er fire hol i karet. Mogleg etter tidligare bæreanordning. Det eine holet er tetta igjen i ettertid med treplugg. Nokre hakk i karet på topp og botn.
    Photo: Ådnatun
  • Mjølkebøtte lagga av 9 stavar og haldt saman av 5 vidjeband. Det er fire hol i karet. Mogleg etter tidligare bæreanordning. Det eine holet er tetta igjen i ettertid med treplugg. Nokre hakk i karet på topp og botn.
    Photo: Ådnatun
  • Mjølkebøtte lagga av 9 stavar og haldt saman av 5 vidjeband. Det er fire hol i karet. Mogleg etter tidligare bæreanordning. Det eine holet er tetta igjen i ettertid med treplugg. Nokre hakk i karet på topp og botn.
    Photo: Ådnatun

Bøtte

Share to