• Hegd av tre,truleg einer. Satt saman av to pinnar. Den eine pinnen er bøygd i ei bue. Den andre pinnen er festa til den bøygde med spikrer og ståltråd.
    Photo: Ådnatun
  • Hegd av tre,truleg einer. Satt saman av to pinnar. Den eine pinnen er bøygd i ei bue. Den andre pinnen er festa til den bøygde med spikrer og ståltråd.
    Photo: Ådnatun

Hegd

Share to