• Hegd av tre,truleg einer, bøygd i ei løkke med dråpeform. Endene har skårne hakk der dei er festa i kvarandre med ein spiker.
    Photo: Ådnatun
  • Hegd av tre,truleg einer, bøygd i ei løkke med dråpeform. Endene har skårne hakk der dei er festa i kvarandre med ein spiker.
    Photo: Ådnatun

Hegd

Share to