• Vekt i jarn beståande av vektstang, krok, jarnringar og lodd. Den eine ringen av jarn er for oppheng. I god stand.
    Photo: Ådnatun
  • Vekt i jarn beståande av vektstang, krok, jarnringar og lodd. Den eine ringen av jarn er for oppheng. I god stand.
    Photo: Ådnatun
  • Vekt i jarn beståande av vektstang, krok, jarnringar og lodd. Den eine ringen av jarn er for oppheng. I god stand.
    Photo: Ådnatun

Vekt

Share to