• Sirkelforma munningsrand. Gryta har tre bein som er plassert i ytterkant av botn. Midt på korpus er det ein kant som viser at gryta var brukt i samband med vedkomfyr. Gryta har to øyre, kor hanken er festa. Gryta har noko rust, men er i brukeleg stand. Gryta sitt i eit stativ med tre føter.
    Photo: Ådnatun

Gryte

Share to