• Laup i to lag sveipet trøsk, det eine over det andre. Loket er skåret i eit stykke og har eit handtak som er festa med metallstiftar. Laupa har avrunda hjørner og er sydd saman med never. Botn er satt saman av to stykker tre og er noko laust. Er måla i bondeblå utvendig.
  Photo: Ådnatun
 • Laup i to lag sveipet trøsk, det eine over det andre. Loket er skåret i eit stykke og har eit handtak som er festa med metallstiftar. Laupa har avrunda hjørner og er sydd saman med never. Botn er satt saman av to stykker tre og er noko laust. Er måla i bondeblå utvendig.
  Photo: Ådnatun
 • Laup i to lag sveipet trøsk, det eine over det andre. Loket er skåret i eit stykke og har eit handtak som er festa med metallstiftar. Laupa har avrunda hjørner og er sydd saman med never. Botn er satt saman av to stykker tre og er noko laust. Er måla i bondeblå utvendig.
  Photo: Ådnatun
 • Laup i to lag sveipet trøsk, det eine over det andre. Loket er skåret i eit stykke og har eit handtak som er festa med metallstiftar. Laupa har avrunda hjørner og er sydd saman med never. Botn er satt saman av to stykker tre og er noko laust. Er måla i bondeblå utvendig.
  Photo: Ådnatun
 • Laup i to lag sveipet trøsk, det eine over det andre. Loket er skåret i eit stykke og har eit handtak som er festa med metallstiftar. Laupa har avrunda hjørner og er sydd saman med never. Botn er satt saman av to stykker tre og er noko laust. Er måla i bondeblå utvendig.
  Photo: Ådnatun
 • Laup i to lag sveipet trøsk, det eine over det andre. Loket er skåret i eit stykke og har eit handtak som er festa med metallstiftar. Laupa har avrunda hjørner og er sydd saman med never. Botn er satt saman av to stykker tre og er noko laust. Er måla i bondeblå utvendig.
  Photo: Ådnatun

Laup

Share to