• Stort lagga kar av 13 stavar og haldt saman av 2 vidjeband. Det tredje bandet er øydelagt. Botn er laus. I dårleg stand. Lause deler.
    Photo: Ådnatun
  • Stort lagga kar av 13 stavar og haldt saman av 2 vidjeband. Det tredje bandet er øydelagt. Botn er laus. I dårleg stand. Lause deler.
    Photo: Ådnatun

Bøtte

Share to