• Lagga kar satt saman av 13 stavar og 3 vidjeband. Karet har opphaveleg tre føter, men ein fot er falt av. Dekorert med sviornamentikk på føter og band.
    Photo: Ådnatun
  • Lagga kar satt saman av 13 stavar og 3 vidjeband. Karet har opphaveleg tre føter, men ein fot er falt av. Dekorert med sviornamentikk på føter og band.
    Photo: Ådnatun
  • Lagga kar satt saman av 13 stavar og 3 vidjeband. Karet har opphaveleg tre føter, men ein fot er falt av. Dekorert med sviornamentikk på føter og band.
    Photo: Ådnatun

Kar

Share to