• Dråpeformet lodd med en kobberstreng for bruk på tradisjonelle håndsnører.
    Photo: Ådnatun
  • Dråpeformet lodd med en kobberstreng for bruk på tradisjonelle håndsnører.
    Photo: Ådnatun
  • Dråpeformet lodd med en kobberstreng for bruk på tradisjonelle håndsnører.
    Photo: Ådnatun

Lodd

Dråpeformet lodd med en kobberstreng for bruk på tradisjonelle håndsnører.

Share to