• Skaft for ljå i tre med to handtak. Ljåblad manglar.
    Photo: Ådnatun
  • Skaft for ljå i tre med to handtak. Ljåblad manglar.
    Photo: Ådnatun
  • Skaft for ljå i tre med to handtak. Ljåblad manglar.
    Photo: Ådnatun

Skaft

Share to