• Sirkelforma munningsrand. Gryta har tre bein som er plassert i ytterkant av botn. Midt på korpus er det ein kant som er ca 1 centimeter brei. Kanten viser at gryta var brukt i samband med vedkomfyr. Gryta har to øyre, kor hanken er festa.
    Photo: Ådnatun
  • Sirkelforma munningsrand. Gryta har tre bein som er plassert i ytterkant av botn. Midt på korpus er det ein kant som er ca 1 centimeter brei. Kanten viser at gryta var brukt i samband med vedkomfyr. Gryta har to øyre, kor hanken er festa.
    Photo: Ådnatun

Gryte

Share to