• Høvelkroppen er av tre. På avsats foran er det eit handtak som truleg er spikta fast. 7,5 cm fra front er det eit hol som går frå topp til botn. I holet står bladet somer festa med ein trekile. Underdelen er eit stykke tre på 1 cm tykkelse som er festa til kroppen med trenaglar. I god stand.
    Photo: Ådnatun
  • Høvelkroppen er av tre. På avsats foran er det eit handtak som truleg er spikta fast. 7,5 cm fra front er det eit hol som går frå topp til botn. I holet står bladet somer festa med ein trekile. Underdelen er eit stykke tre på 1 cm tykkelse som er festa til kroppen med trenaglar. I god stand.
    Photo: Ådnatun

Høvel

Share to