• Høvelkroppen er av eit stykke på avsats foran er det eit handtak som truleg er limt på. Seks cm fra front er det eit hol som går frå topp til botn. I holet står bladet som stikker opp 8 cm. Bladet er festa med ein trekile.
    Photo: Ådnatun
  • Høvelkroppen er av eit stykke på avsats foran er det eit handtak som truleg er limt på. Seks cm fra front er det eit hol som går frå topp til botn. I holet står bladet som stikker opp 8 cm. Bladet er festa med ein trekile.
    Photo: Ådnatun
  • Høvelkroppen er av eit stykke på avsats foran er det eit handtak som truleg er limt på. Seks cm fra front er det eit hol som går frå topp til botn. I holet står bladet som stikker opp 8 cm. Bladet er festa med ein trekile.
    Photo: Ådnatun

Høvel

Share to