• Skjerding i jarn. Skjerdingen har ein hank som skal henge over ildstaden i eit kjetlejarn. 
Sirkelforma munningsrand. Gryta har tre bein som er plassert i ytterkant av botn. Gryta har to øyre, kor hanken er festa. Gryta har noko rust, men er i brukeleg stand.
    Photo: Ådnatun
  • Skjerding i jarn. Skjerdingen har ein hank som skal henge over ildstaden i eit kjetlejarn. 
Sirkelforma munningsrand. Gryta har tre bein som er plassert i ytterkant av botn. Gryta har to øyre, kor hanken er festa. Gryta har noko rust, men er i brukeleg stand.
    Photo: Ådnatun

Skjerding

Share to