• Sirkelforma munningsrand. Gryta har tre bein som er plassert i ytterkant av botn. Midt på korpus er det ein kant som er ca 1 centimeter brei. Kanten viser at gryta var brukt i samband med vedkomfyr. Gryta har to øyre, kor hanken er festa. Gryta har noko rust, men er i brukeleg stand. Flak av jarn har falt av.
    Photo: Ådnatun
  • Sirkelforma munningsrand. Gryta har tre bein som er plassert i ytterkant av botn. Midt på korpus er det ein kant som er ca 1 centimeter brei. Kanten viser at gryta var brukt i samband med vedkomfyr. Gryta har to øyre, kor hanken er festa. Gryta har noko rust, men er i brukeleg stand. Flak av jarn har falt av.
    Photo: Ådnatun

Gryte

Share to