• Spade av tre med jarnskonning. Truleg brukt til torvtaking. Blad og skaft skåre i to stykker. Skaftet er festet til blad med jarnnagler. Skaftet er forsterka i den eine siden med eit stykke lær. Bladet er tilnærma kvadratisk og smalner. Bladet er jarnskodd.
  Photo: Ådnatun
 • Spade av tre med jarnskonning. Truleg brukt til torvtaking. Blad og skaft skåre i to stykker. Skaftet er festet til blad med jarnnagler. Skaftet er forsterka i den eine siden med eit stykke lær. Bladet er tilnærma kvadratisk og smalner. Bladet er jarnskodd.
  Photo: Ådnatun
 • Spade av tre med jarnskonning. Truleg brukt til torvtaking. Blad og skaft skåre i to stykker. Skaftet er festet til blad med jarnnagler. Skaftet er forsterka i den eine siden med eit stykke lær. Bladet er tilnærma kvadratisk og smalner. Bladet er jarnskodd.
  Photo: Ådnatun
 • Spade av tre med jarnskonning. Truleg brukt til torvtaking. Blad og skaft skåre i to stykker. Skaftet er festet til blad med jarnnagler. Skaftet er forsterka i den eine siden med eit stykke lær. Bladet er tilnærma kvadratisk og smalner. Bladet er jarnskodd.
  Photo: Ådnatun
 • Spade av tre med jarnskonning. Truleg brukt til torvtaking. Blad og skaft skåre i to stykker. Skaftet er festet til blad med jarnnagler. Skaftet er forsterka i den eine siden med eit stykke lær. Bladet er tilnærma kvadratisk og smalner. Bladet er jarnskodd.
  Photo: Ådnatun

Spade

Share to