• Ause, hula ut av eit stykke tre. Dårleg stand. Mitspist. Bladet er øydelagt i midten. Ein del av munningsranden er brote av. Spor av reparasjon etter slitasje på undersida av bladet. Bladet er flatt på undersida.
    Photo: Ådnatun
  • Ause, hula ut av eit stykke tre. Dårleg stand. Mitspist. Bladet er øydelagt i midten. Ein del av munningsranden er brote av. Spor av reparasjon etter slitasje på undersida av bladet. Bladet er flatt på undersida.
    Photo: Ådnatun
  • Ause, hula ut av eit stykke tre. Dårleg stand. Mitspist. Bladet er øydelagt i midten. Ein del av munningsranden er brote av. Spor av reparasjon etter slitasje på undersida av bladet. Bladet er flatt på undersida.
    Photo: Ådnatun

Ause

Share to