• Lagga ryggabøtte av 9 stavar, haldt saman av tre vidjeband. Pinnane til bereanordningen er tappa fast til korpus med trepluggar, men er lause. Den eine stokken er reparert med en klemme av jarn og ein jarnspikar. I nokso dårleg stand. Mitspist. Den manglar snorer til å bere den på ryggen. Bøtta har vore brukt av born.
    Photo: Ådnatun
  • Lagga ryggabøtte av 9 stavar, haldt saman av tre vidjeband. Pinnane til bereanordningen er tappa fast til korpus med trepluggar, men er lause. Den eine stokken er reparert med en klemme av jarn og ein jarnspikar. I nokso dårleg stand. Mitspist. Den manglar snorer til å bere den på ryggen. Bøtta har vore brukt av born.
    Photo: Ådnatun

Bøtte

Share to