• Lagga melkebøtte med syv stavar, haldt saman av tre vidjeband. Sylindrisk. I brukeleg stand. Karet har to forlenga stavar som fungerer som øyre. Øyrene har kvart sitt hol, eit firkanta og eit rundt. Loket har eit jarnhandtak som er festa med kraftige kiler av jarn. Desse går gjennom loket og visast på undersida. God tilstand.
  Photo: Ådnatun
 • Lagga melkebøtte med syv stavar, haldt saman av tre vidjeband. Sylindrisk. I brukeleg stand. Karet har to forlenga stavar som fungerer som øyre. Øyrene har kvart sitt hol, eit firkanta og eit rundt. Loket har eit jarnhandtak som er festa med kraftige kiler av jarn. Desse går gjennom loket og visast på undersida. God tilstand.
  Photo: Ådnatun
 • Lagga melkebøtte med syv stavar, haldt saman av tre vidjeband. Sylindrisk. I brukeleg stand. Karet har to forlenga stavar som fungerer som øyre. Øyrene har kvart sitt hol, eit firkanta og eit rundt. Loket har eit jarnhandtak som er festa med kraftige kiler av jarn. Desse går gjennom loket og visast på undersida. God tilstand.
  Photo: Ådnatun

Bøtte

Share to