• Lagga ryggabøtte, haldt saman av to vidjeband. Bøtta har ni stavar i ulik storleik. Pinnane til bæreanordningen er tappa inn med trenaglar. Bøtta er i noko dårleg stand.
    Photo: Ådnatun
  • Lagga ryggabøtte, haldt saman av to vidjeband. Bøtta har ni stavar i ulik storleik. Pinnane til bæreanordningen er tappa inn med trenaglar. Bøtta er i noko dårleg stand.
    Photo: Ådnatun
  • Lagga ryggabøtte, haldt saman av to vidjeband. Bøtta har ni stavar i ulik storleik. Pinnane til bæreanordningen er tappa inn med trenaglar. Bøtta er i noko dårleg stand.
    Photo: Ådnatun

Bøtte

Share to