• Lagga kar satt saman av 8 rader av vidjeband. Vidjebanda er spikra fast. Karet smalnar inn mot topp. 5 av 6 stavar er øydelagde i topp. Karet står på tre bein.
    Photo: Ådnatun
  • Lagga kar satt saman av 8 rader av vidjeband. Vidjebanda er spikra fast. Karet smalnar inn mot topp. 5 av 6 stavar er øydelagde i topp. Karet står på tre bein.
    Photo: Ådnatun

Kar

Share to