• Lagga kar med lok. God tilstan.d Langsgåande skurd på den nedfeldte pinnen midt på loket. Vidjebandene er av nyare dato. Karet har to forlenga stavar som danner to øyrer. I det eine øyret er det et hol for låseanordningen til karet. Loket låses fast til karet med ein liten treplugg. Den langsgåande pinnen midt på loket er limt på i seinare tid.
  Photo: Ådnatun
 • Lagga kar med lok. God tilstan.d Langsgåande skurd på den nedfeldte pinnen midt på loket. Vidjebandene er av nyare dato. Karet har to forlenga stavar som danner to øyrer. I det eine øyret er det et hol for låseanordningen til karet. Loket låses fast til karet med ein liten treplugg. Den langsgåande pinnen midt på loket er limt på i seinare tid.
  Photo: Ådnatun
 • Lagga kar med lok. God tilstan.d Langsgåande skurd på den nedfeldte pinnen midt på loket. Vidjebandene er av nyare dato. Karet har to forlenga stavar som danner to øyrer. I det eine øyret er det et hol for låseanordningen til karet. Loket låses fast til karet med ein liten treplugg. Den langsgåande pinnen midt på loket er limt på i seinare tid.
  Photo: Ådnatun
 • Lagga kar med lok. God tilstan.d Langsgåande skurd på den nedfeldte pinnen midt på loket. Vidjebandene er av nyare dato. Karet har to forlenga stavar som danner to øyrer. I det eine øyret er det et hol for låseanordningen til karet. Loket låses fast til karet med ein liten treplugg. Den langsgåande pinnen midt på loket er limt på i seinare tid.
  Photo: Ådnatun

Kar

Share to