• Lite lagga kar satt saman av 8 stavar med to sinkband. Sinkband er festa med spiker av jarn. I relativt god stand.
    Photo: Ådnatun
  • Lite lagga kar satt saman av 8 stavar med to sinkband. Sinkband er festa med spiker av jarn. I relativt god stand.
    Photo: Ådnatun
  • Lite lagga kar satt saman av 8 stavar med to sinkband. Sinkband er festa med spiker av jarn. I relativt god stand.
    Photo: Ådnatun

Kar

Share to