• Vi befinner oss på Storhaugen/Ruvkevarri i Salangen kommune, Troms og Finnmark, i et samisk kulturlandskap. Her har det tidlige industrisamfunnet tatt ut jernmalm. Sør-Troms museum og Universitetet i Tromsø har her gjort en arkeologisk undersøkelse. Undersøkelsen ble gjort i ei tuft, tilhørende industrisamfunnet. Tufta er benevnt Lok.4. Lok.4 ligger i dagbruddområdet på Storhaugen/Ruvkevarri, om lag 630 meter over havet. Tufta er inndelt i flere seksjoner. Ved siden av tufta er det registrert mødding og fundament for stolpe. Tufta ligger inntil en veg, som er en del av industrivirksomheten. Det ble gravd 9 prøveruter i tufta og 1 i møddingen. Det ble funnet 1310 gjenstander hvor 60 av dem er beinfragmenter. Tufta er tolket som bolig for ingeniører fra tiden dagbruddet var i drift på Storhaugen/Ruvkevarri, som en del av Salangsverket.
  Photo: Jan-Ivar Trones / Sør-Troms Museum
 • Vi befinner oss på Storhaugen/Ruvkevarri i Salangen kommune, Troms og Finnmark, i et samisk kulturlandskap. Her har det tidlige industrisamfunnet tatt ut jernmalm. Sør-Troms museum og Universitetet i Tromsø har her gjort en arkeologisk undersøkelse. Undersøkelsen ble gjort i ei tuft, tilhørende industrisamfunnet. Tufta er benevnt Lok.4. Lok.4 ligger i dagbruddområdet på Storhaugen/Ruvkevarri, om lag 630 meter over havet. Tufta er inndelt i flere seksjoner. Ved siden av tufta er det registrert mødding og fundament for stolpe. Tufta ligger inntil en veg, som er en del av industrivirksomheten. Det ble gravd 9 prøveruter i tufta og 1 i møddingen. Det ble funnet 1310 gjenstander hvor 60 av dem er beinfragmenter. Tufta er tolket som bolig for ingeniører fra tiden dagbruddet var i drift på Storhaugen/Ruvkevarri, som en del av Salangsverket.
  Photo: Jan-Ivar Trones / Sør-Troms Museum
 • Vi befinner oss på Storhaugen/Ruvkevarri i Salangen kommune, Troms og Finnmark, i et samisk kulturlandskap. Her har det tidlige industrisamfunnet tatt ut jernmalm. Sør-Troms museum og Universitetet i Tromsø har her gjort en arkeologisk undersøkelse. Undersøkelsen ble gjort i ei tuft, tilhørende industrisamfunnet. Tufta er benevnt Lok.4. Lok.4 ligger i dagbruddområdet på Storhaugen/Ruvkevarri, om lag 630 meter over havet. Tufta er inndelt i flere seksjoner. Ved siden av tufta er det registrert mødding og fundament for stolpe. Tufta ligger inntil en veg, som er en del av industrivirksomheten. Det ble gravd 9 prøveruter i tufta og 1 i møddingen. Det ble funnet 1310 gjenstander hvor 60 av dem er beinfragmenter. Tufta er tolket som bolig for ingeniører fra tiden dagbruddet var i drift på Storhaugen/Ruvkevarri, som en del av Salangsverket.
  Photo: Jan-Ivar Trones / Sør-Troms Museum
 • Vi befinner oss på Storhaugen/Ruvkevarri i Salangen kommune, Troms og Finnmark, i et samisk kulturlandskap. Her har det tidlige industrisamfunnet tatt ut jernmalm. Sør-Troms museum og Universitetet i Tromsø har her gjort en arkeologisk undersøkelse. Undersøkelsen ble gjort i ei tuft, tilhørende industrisamfunnet. Tufta er benevnt Lok.4. Lok.4 ligger i dagbruddområdet på Storhaugen/Ruvkevarri, om lag 630 meter over havet. Tufta er inndelt i flere seksjoner. Ved siden av tufta er det registrert mødding og fundament for stolpe. Tufta ligger inntil en veg, som er en del av industrivirksomheten. Det ble gravd 9 prøveruter i tufta og 1 i møddingen. Det ble funnet 1310 gjenstander hvor 60 av dem er beinfragmenter. Tufta er tolket som bolig for ingeniører fra tiden dagbruddet var i drift på Storhaugen/Ruvkevarri, som en del av Salangsverket.
  Photo: Jan-Ivar Trones / Sør-Troms Museum
 • Vi befinner oss på Storhaugen/Ruvkevarri i Salangen kommune, Troms og Finnmark, i et samisk kulturlandskap. Her har det tidlige industrisamfunnet tatt ut jernmalm. Sør-Troms museum og Universitetet i Tromsø har her gjort en arkeologisk undersøkelse. Undersøkelsen ble gjort i ei tuft, tilhørende industrisamfunnet. Tufta er benevnt Lok.4. Lok.4 ligger i dagbruddområdet på Storhaugen/Ruvkevarri, om lag 630 meter over havet. Tufta er inndelt i flere seksjoner. Ved siden av tufta er det registrert mødding og fundament for stolpe. Tufta ligger inntil en veg, som er en del av industrivirksomheten. Det ble gravd 9 prøveruter i tufta og 1 i møddingen. Det ble funnet 1310 gjenstander hvor 60 av dem er beinfragmenter. Tufta er tolket som bolig for ingeniører fra tiden dagbruddet var i drift på Storhaugen/Ruvkevarri, som en del av Salangsverket.
  Photo: Jan-Ivar Trones / Sør-Troms Museum
 • Vi befinner oss på Storhaugen/Ruvkevarri i Salangen kommune, Troms og Finnmark, i et samisk kulturlandskap. Her har det tidlige industrisamfunnet tatt ut jernmalm. Sør-Troms museum og Universitetet i Tromsø har her gjort en arkeologisk undersøkelse. Undersøkelsen ble gjort i ei tuft, tilhørende industrisamfunnet. Tufta er benevnt Lok.4. Lok.4 ligger i dagbruddområdet på Storhaugen/Ruvkevarri, om lag 630 meter over havet. Tufta er inndelt i flere seksjoner. Ved siden av tufta er det registrert mødding og fundament for stolpe. Tufta ligger inntil en veg, som er en del av industrivirksomheten. Det ble gravd 9 prøveruter i tufta og 1 i møddingen. Det ble funnet 1310 gjenstander hvor 60 av dem er beinfragmenter. Tufta er tolket som bolig for ingeniører fra tiden dagbruddet var i drift på Storhaugen/Ruvkevarri, som en del av Salangsverket.
  Photo: Jan-Ivar Trones / Sør-Troms Museum

Hustuft - arkeologisk utgravning

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to