• Sortmalt skap med dekor i gull. Bønnetekster på latin, samt Cicignon sitt våpenskjold, og årstallet 1657.Venstre dør: Utdrag fra følgende bønn:
Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum, benedicta tu
In mulieribus et benedictus
Fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus,
Nunc et in hora mortis nostrae.
Amen


Norsk:
Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinnene,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor,
be for oss syndere,
nå og i vår dødstime.
Amen.

Bak:
Salve, Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo, et spe nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Norsk:
Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg
og gråt i denne tårenes dal.

Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige,
du trofaste,
du milde Jomfru Maria.

Latin text
Gloria tibi, Domine,
Qui natus es de Virgine
Cum Patre et Sancto Spiritu
In sempiterna saecula. Amen.	 

English translation
Glory be to you, O Lord,
Born of a Virgin,
With the Father and the Holy Spirit
World without end. Amen.
  Photo: Aabø, Morten Reime / Fredrikstad Museum
 • Sortmalt skap med dekor i gull. Bønnetekster på latin, samt Cicignon sitt våpenskjold, og årstallet 1657.Venstre dør: Utdrag fra følgende bønn:
Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum, benedicta tu
In mulieribus et benedictus
Fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus,
Nunc et in hora mortis nostrae.
Amen


Norsk:
Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinnene,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor,
be for oss syndere,
nå og i vår dødstime.
Amen.

Bak:
Salve, Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo, et spe nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Norsk:
Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg
og gråt i denne tårenes dal.

Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige,
du trofaste,
du milde Jomfru Maria.

Latin text
Gloria tibi, Domine,
Qui natus es de Virgine
Cum Patre et Sancto Spiritu
In sempiterna saecula. Amen.	 

English translation
Glory be to you, O Lord,
Born of a Virgin,
With the Father and the Holy Spirit
World without end. Amen.
  Photo: Aabø, Morten Reime / Fredrikstad Museum
 • Sortmalt skap med dekor i gull. Bønnetekster på latin, samt Cicignon sitt våpenskjold, og årstallet 1657.Venstre dør: Utdrag fra følgende bønn:
Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum, benedicta tu
In mulieribus et benedictus
Fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus,
Nunc et in hora mortis nostrae.
Amen


Norsk:
Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinnene,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor,
be for oss syndere,
nå og i vår dødstime.
Amen.

Bak:
Salve, Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo, et spe nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Norsk:
Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg
og gråt i denne tårenes dal.

Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige,
du trofaste,
du milde Jomfru Maria.

Latin text
Gloria tibi, Domine,
Qui natus es de Virgine
Cum Patre et Sancto Spiritu
In sempiterna saecula. Amen.	 

English translation
Glory be to you, O Lord,
Born of a Virgin,
With the Father and the Holy Spirit
World without end. Amen.
  Photo: Aabø, Morten Reime / Fredrikstad Museum
 • Sortmalt skap med dekor i gull. Bønnetekster på latin, samt Cicignon sitt våpenskjold, og årstallet 1657.Venstre dør: Utdrag fra følgende bønn:
Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum, benedicta tu
In mulieribus et benedictus
Fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus,
Nunc et in hora mortis nostrae.
Amen


Norsk:
Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinnene,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor,
be for oss syndere,
nå og i vår dødstime.
Amen.

Bak:
Salve, Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo, et spe nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Norsk:
Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg
og gråt i denne tårenes dal.

Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige,
du trofaste,
du milde Jomfru Maria.

Latin text
Gloria tibi, Domine,
Qui natus es de Virgine
Cum Patre et Sancto Spiritu
In sempiterna saecula. Amen.	 

English translation
Glory be to you, O Lord,
Born of a Virgin,
With the Father and the Holy Spirit
World without end. Amen.
  Photo: Aabø, Morten Reime / Fredrikstad Museum
 • Sortmalt skap med dekor i gull. Bønnetekster på latin, samt Cicignon sitt våpenskjold, og årstallet 1657.Venstre dør: Utdrag fra følgende bønn:
Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum, benedicta tu
In mulieribus et benedictus
Fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus,
Nunc et in hora mortis nostrae.
Amen


Norsk:
Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinnene,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor,
be for oss syndere,
nå og i vår dødstime.
Amen.

Bak:
Salve, Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo, et spe nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Norsk:
Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg
og gråt i denne tårenes dal.

Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige,
du trofaste,
du milde Jomfru Maria.

Latin text
Gloria tibi, Domine,
Qui natus es de Virgine
Cum Patre et Sancto Spiritu
In sempiterna saecula. Amen.	 

English translation
Glory be to you, O Lord,
Born of a Virgin,
With the Father and the Holy Spirit
World without end. Amen.
  Photo: Aabø, Morten Reime / Fredrikstad Museum
 • Sortmalt skap med dekor i gull. Bønnetekster på latin, samt Cicignon sitt våpenskjold, og årstallet 1657.Venstre dør: Utdrag fra følgende bønn:
Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum, benedicta tu
In mulieribus et benedictus
Fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus,
Nunc et in hora mortis nostrae.
Amen


Norsk:
Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinnene,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor,
be for oss syndere,
nå og i vår dødstime.
Amen.

Bak:
Salve, Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo, et spe nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Norsk:
Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg
og gråt i denne tårenes dal.

Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige,
du trofaste,
du milde Jomfru Maria.

Latin text
Gloria tibi, Domine,
Qui natus es de Virgine
Cum Patre et Sancto Spiritu
In sempiterna saecula. Amen.	 

English translation
Glory be to you, O Lord,
Born of a Virgin,
With the Father and the Holy Spirit
World without end. Amen.
  Photo: Aabø, Morten Reime / Fredrikstad Museum
 • Sortmalt skap med dekor i gull. Bønnetekster på latin, samt Cicignon sitt våpenskjold, og årstallet 1657.Venstre dør: Utdrag fra følgende bønn:
Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum, benedicta tu
In mulieribus et benedictus
Fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus,
Nunc et in hora mortis nostrae.
Amen


Norsk:
Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinnene,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor,
be for oss syndere,
nå og i vår dødstime.
Amen.

Bak:
Salve, Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo, et spe nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Norsk:
Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg
og gråt i denne tårenes dal.

Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige,
du trofaste,
du milde Jomfru Maria.

Latin text
Gloria tibi, Domine,
Qui natus es de Virgine
Cum Patre et Sancto Spiritu
In sempiterna saecula. Amen.	 

English translation
Glory be to you, O Lord,
Born of a Virgin,
With the Father and the Holy Spirit
World without end. Amen.
  Photo: Aabø, Morten Reime / Fredrikstad Museum

Skap

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to