• Et lite hefte med ulike akvareller, blyanttegninger og trykk. Det er i alt 13 ark med til dels ulike størresler som er festet sammen. De er festet sammen med ulltråd i den ene kortsiden. Det er laget hull i arkene for å tre tråden gjennom. Oversikt over arkene:
FTT.58080.01: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På siden er det skogslandskap og i bakgrunnen fjellandskap. På veien står det en kjerre eller en port.
FTT.58080.02: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På veien er det hest og vogn med to mennesker sittende på. Til venstre er det skogslandskap og i bakgrunnen er det fjellandskap.
FTT.58080.03: Den ene sidener malt i en brungrå farge. På den andre siden er det en blyanttegning. Det er et horn det er satt blomst med blader i, og nedenfor er det en urne med blomster i. 
FTT.58080.04: På den ene siden er det en akvarell som viser del av et hus med kultur- og skogslandskap. På himmelen henger det en fullmåne. På den andre siden er det en akvarell av et tre.
FTT.58080.05: Akvarell i sorthvitt av en mann i profil. Mannen har hodeplagg, skjegg og skjerf i halsen.
FTT.58080.06: En akvarell osm viser et bylandskap med ulike hus og en vei. I bakgrunnen er det fjellandskap og himmelen er blå med lyse skyer.
FTT.58080.07: En blyanttegning som viser to blomsterstilker som er knyttet sammen. Det er to ulike blomsterarter.
FTT.58080.08 - 13: Trykk i sorthvitt som viser ulike typer kart.
  Photo: Makridis, Dino / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Et lite hefte med ulike akvareller, blyanttegninger og trykk. Det er i alt 13 ark med til dels ulike størresler som er festet sammen. De er festet sammen med ulltråd i den ene kortsiden. Det er laget hull i arkene for å tre tråden gjennom. Oversikt over arkene:
FTT.58080.01: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På siden er det skogslandskap og i bakgrunnen fjellandskap. På veien står det en kjerre eller en port.
FTT.58080.02: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På veien er det hest og vogn med to mennesker sittende på. Til venstre er det skogslandskap og i bakgrunnen er det fjellandskap.
FTT.58080.03: Den ene sidener malt i en brungrå farge. På den andre siden er det en blyanttegning. Det er et horn det er satt blomst med blader i, og nedenfor er det en urne med blomster i. 
FTT.58080.04: På den ene siden er det en akvarell som viser del av et hus med kultur- og skogslandskap. På himmelen henger det en fullmåne. På den andre siden er det en akvarell av et tre.
FTT.58080.05: Akvarell i sorthvitt av en mann i profil. Mannen har hodeplagg, skjegg og skjerf i halsen.
FTT.58080.06: En akvarell osm viser et bylandskap med ulike hus og en vei. I bakgrunnen er det fjellandskap og himmelen er blå med lyse skyer.
FTT.58080.07: En blyanttegning som viser to blomsterstilker som er knyttet sammen. Det er to ulike blomsterarter.
FTT.58080.08 - 13: Trykk i sorthvitt som viser ulike typer kart.
  Photo: Makridis, Dino / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Et lite hefte med ulike akvareller, blyanttegninger og trykk. Det er i alt 13 ark med til dels ulike størresler som er festet sammen. De er festet sammen med ulltråd i den ene kortsiden. Det er laget hull i arkene for å tre tråden gjennom. Oversikt over arkene:
FTT.58080.01: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På siden er det skogslandskap og i bakgrunnen fjellandskap. På veien står det en kjerre eller en port.
FTT.58080.02: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På veien er det hest og vogn med to mennesker sittende på. Til venstre er det skogslandskap og i bakgrunnen er det fjellandskap.
FTT.58080.03: Den ene sidener malt i en brungrå farge. På den andre siden er det en blyanttegning. Det er et horn det er satt blomst med blader i, og nedenfor er det en urne med blomster i. 
FTT.58080.04: På den ene siden er det en akvarell som viser del av et hus med kultur- og skogslandskap. På himmelen henger det en fullmåne. På den andre siden er det en akvarell av et tre.
FTT.58080.05: Akvarell i sorthvitt av en mann i profil. Mannen har hodeplagg, skjegg og skjerf i halsen.
FTT.58080.06: En akvarell osm viser et bylandskap med ulike hus og en vei. I bakgrunnen er det fjellandskap og himmelen er blå med lyse skyer.
FTT.58080.07: En blyanttegning som viser to blomsterstilker som er knyttet sammen. Det er to ulike blomsterarter.
FTT.58080.08 - 13: Trykk i sorthvitt som viser ulike typer kart.
  Photo: Makridis, Dino / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Et lite hefte med ulike akvareller, blyanttegninger og trykk. Det er i alt 13 ark med til dels ulike størresler som er festet sammen. De er festet sammen med ulltråd i den ene kortsiden. Det er laget hull i arkene for å tre tråden gjennom. Oversikt over arkene:
FTT.58080.01: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På siden er det skogslandskap og i bakgrunnen fjellandskap. På veien står det en kjerre eller en port.
FTT.58080.02: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På veien er det hest og vogn med to mennesker sittende på. Til venstre er det skogslandskap og i bakgrunnen er det fjellandskap.
FTT.58080.03: Den ene sidener malt i en brungrå farge. På den andre siden er det en blyanttegning. Det er et horn det er satt blomst med blader i, og nedenfor er det en urne med blomster i. 
FTT.58080.04: På den ene siden er det en akvarell som viser del av et hus med kultur- og skogslandskap. På himmelen henger det en fullmåne. På den andre siden er det en akvarell av et tre.
FTT.58080.05: Akvarell i sorthvitt av en mann i profil. Mannen har hodeplagg, skjegg og skjerf i halsen.
FTT.58080.06: En akvarell osm viser et bylandskap med ulike hus og en vei. I bakgrunnen er det fjellandskap og himmelen er blå med lyse skyer.
FTT.58080.07: En blyanttegning som viser to blomsterstilker som er knyttet sammen. Det er to ulike blomsterarter.
FTT.58080.08 - 13: Trykk i sorthvitt som viser ulike typer kart.
  Photo: Makridis, Dino / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Et lite hefte med ulike akvareller, blyanttegninger og trykk. Det er i alt 13 ark med til dels ulike størresler som er festet sammen. De er festet sammen med ulltråd i den ene kortsiden. Det er laget hull i arkene for å tre tråden gjennom. Oversikt over arkene:
FTT.58080.01: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På siden er det skogslandskap og i bakgrunnen fjellandskap. På veien står det en kjerre eller en port.
FTT.58080.02: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På veien er det hest og vogn med to mennesker sittende på. Til venstre er det skogslandskap og i bakgrunnen er det fjellandskap.
FTT.58080.03: Den ene sidener malt i en brungrå farge. På den andre siden er det en blyanttegning. Det er et horn det er satt blomst med blader i, og nedenfor er det en urne med blomster i. 
FTT.58080.04: På den ene siden er det en akvarell som viser del av et hus med kultur- og skogslandskap. På himmelen henger det en fullmåne. På den andre siden er det en akvarell av et tre.
FTT.58080.05: Akvarell i sorthvitt av en mann i profil. Mannen har hodeplagg, skjegg og skjerf i halsen.
FTT.58080.06: En akvarell osm viser et bylandskap med ulike hus og en vei. I bakgrunnen er det fjellandskap og himmelen er blå med lyse skyer.
FTT.58080.07: En blyanttegning som viser to blomsterstilker som er knyttet sammen. Det er to ulike blomsterarter.
FTT.58080.08 - 13: Trykk i sorthvitt som viser ulike typer kart.
  Photo: Makridis, Dino / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Et lite hefte med ulike akvareller, blyanttegninger og trykk. Det er i alt 13 ark med til dels ulike størresler som er festet sammen. De er festet sammen med ulltråd i den ene kortsiden. Det er laget hull i arkene for å tre tråden gjennom. Oversikt over arkene:
FTT.58080.01: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På siden er det skogslandskap og i bakgrunnen fjellandskap. På veien står det en kjerre eller en port.
FTT.58080.02: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På veien er det hest og vogn med to mennesker sittende på. Til venstre er det skogslandskap og i bakgrunnen er det fjellandskap.
FTT.58080.03: Den ene sidener malt i en brungrå farge. På den andre siden er det en blyanttegning. Det er et horn det er satt blomst med blader i, og nedenfor er det en urne med blomster i. 
FTT.58080.04: På den ene siden er det en akvarell som viser del av et hus med kultur- og skogslandskap. På himmelen henger det en fullmåne. På den andre siden er det en akvarell av et tre.
FTT.58080.05: Akvarell i sorthvitt av en mann i profil. Mannen har hodeplagg, skjegg og skjerf i halsen.
FTT.58080.06: En akvarell osm viser et bylandskap med ulike hus og en vei. I bakgrunnen er det fjellandskap og himmelen er blå med lyse skyer.
FTT.58080.07: En blyanttegning som viser to blomsterstilker som er knyttet sammen. Det er to ulike blomsterarter.
FTT.58080.08 - 13: Trykk i sorthvitt som viser ulike typer kart.
  Photo: Makridis, Dino / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Et lite hefte med ulike akvareller, blyanttegninger og trykk. Det er i alt 13 ark med til dels ulike størresler som er festet sammen. De er festet sammen med ulltråd i den ene kortsiden. Det er laget hull i arkene for å tre tråden gjennom. Oversikt over arkene:
FTT.58080.01: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På siden er det skogslandskap og i bakgrunnen fjellandskap. På veien står det en kjerre eller en port.
FTT.58080.02: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På veien er det hest og vogn med to mennesker sittende på. Til venstre er det skogslandskap og i bakgrunnen er det fjellandskap.
FTT.58080.03: Den ene sidener malt i en brungrå farge. På den andre siden er det en blyanttegning. Det er et horn det er satt blomst med blader i, og nedenfor er det en urne med blomster i. 
FTT.58080.04: På den ene siden er det en akvarell som viser del av et hus med kultur- og skogslandskap. På himmelen henger det en fullmåne. På den andre siden er det en akvarell av et tre.
FTT.58080.05: Akvarell i sorthvitt av en mann i profil. Mannen har hodeplagg, skjegg og skjerf i halsen.
FTT.58080.06: En akvarell osm viser et bylandskap med ulike hus og en vei. I bakgrunnen er det fjellandskap og himmelen er blå med lyse skyer.
FTT.58080.07: En blyanttegning som viser to blomsterstilker som er knyttet sammen. Det er to ulike blomsterarter.
FTT.58080.08 - 13: Trykk i sorthvitt som viser ulike typer kart.
  Photo: Makridis, Dino / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Et lite hefte med ulike akvareller, blyanttegninger og trykk. Det er i alt 13 ark med til dels ulike størresler som er festet sammen. De er festet sammen med ulltråd i den ene kortsiden. Det er laget hull i arkene for å tre tråden gjennom. Oversikt over arkene:
FTT.58080.01: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På siden er det skogslandskap og i bakgrunnen fjellandskap. På veien står det en kjerre eller en port.
FTT.58080.02: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På veien er det hest og vogn med to mennesker sittende på. Til venstre er det skogslandskap og i bakgrunnen er det fjellandskap.
FTT.58080.03: Den ene sidener malt i en brungrå farge. På den andre siden er det en blyanttegning. Det er et horn det er satt blomst med blader i, og nedenfor er det en urne med blomster i. 
FTT.58080.04: På den ene siden er det en akvarell som viser del av et hus med kultur- og skogslandskap. På himmelen henger det en fullmåne. På den andre siden er det en akvarell av et tre.
FTT.58080.05: Akvarell i sorthvitt av en mann i profil. Mannen har hodeplagg, skjegg og skjerf i halsen.
FTT.58080.06: En akvarell osm viser et bylandskap med ulike hus og en vei. I bakgrunnen er det fjellandskap og himmelen er blå med lyse skyer.
FTT.58080.07: En blyanttegning som viser to blomsterstilker som er knyttet sammen. Det er to ulike blomsterarter.
FTT.58080.08 - 13: Trykk i sorthvitt som viser ulike typer kart.
  Photo: Makridis, Dino / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Et lite hefte med ulike akvareller, blyanttegninger og trykk. Det er i alt 13 ark med til dels ulike størresler som er festet sammen. De er festet sammen med ulltråd i den ene kortsiden. Det er laget hull i arkene for å tre tråden gjennom. Oversikt over arkene:
FTT.58080.01: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På siden er det skogslandskap og i bakgrunnen fjellandskap. På veien står det en kjerre eller en port.
FTT.58080.02: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På veien er det hest og vogn med to mennesker sittende på. Til venstre er det skogslandskap og i bakgrunnen er det fjellandskap.
FTT.58080.03: Den ene sidener malt i en brungrå farge. På den andre siden er det en blyanttegning. Det er et horn det er satt blomst med blader i, og nedenfor er det en urne med blomster i. 
FTT.58080.04: På den ene siden er det en akvarell som viser del av et hus med kultur- og skogslandskap. På himmelen henger det en fullmåne. På den andre siden er det en akvarell av et tre.
FTT.58080.05: Akvarell i sorthvitt av en mann i profil. Mannen har hodeplagg, skjegg og skjerf i halsen.
FTT.58080.06: En akvarell osm viser et bylandskap med ulike hus og en vei. I bakgrunnen er det fjellandskap og himmelen er blå med lyse skyer.
FTT.58080.07: En blyanttegning som viser to blomsterstilker som er knyttet sammen. Det er to ulike blomsterarter.
FTT.58080.08 - 13: Trykk i sorthvitt som viser ulike typer kart.
  Photo: Makridis, Dino / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Et lite hefte med ulike akvareller, blyanttegninger og trykk. Det er i alt 13 ark med til dels ulike størresler som er festet sammen. De er festet sammen med ulltråd i den ene kortsiden. Det er laget hull i arkene for å tre tråden gjennom. Oversikt over arkene:
FTT.58080.01: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På siden er det skogslandskap og i bakgrunnen fjellandskap. På veien står det en kjerre eller en port.
FTT.58080.02: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På veien er det hest og vogn med to mennesker sittende på. Til venstre er det skogslandskap og i bakgrunnen er det fjellandskap.
FTT.58080.03: Den ene sidener malt i en brungrå farge. På den andre siden er det en blyanttegning. Det er et horn det er satt blomst med blader i, og nedenfor er det en urne med blomster i. 
FTT.58080.04: På den ene siden er det en akvarell som viser del av et hus med kultur- og skogslandskap. På himmelen henger det en fullmåne. På den andre siden er det en akvarell av et tre.
FTT.58080.05: Akvarell i sorthvitt av en mann i profil. Mannen har hodeplagg, skjegg og skjerf i halsen.
FTT.58080.06: En akvarell osm viser et bylandskap med ulike hus og en vei. I bakgrunnen er det fjellandskap og himmelen er blå med lyse skyer.
FTT.58080.07: En blyanttegning som viser to blomsterstilker som er knyttet sammen. Det er to ulike blomsterarter.
FTT.58080.08 - 13: Trykk i sorthvitt som viser ulike typer kart.
  Photo: Makridis, Dino / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Et lite hefte med ulike akvareller, blyanttegninger og trykk. Det er i alt 13 ark med til dels ulike størresler som er festet sammen. De er festet sammen med ulltråd i den ene kortsiden. Det er laget hull i arkene for å tre tråden gjennom. Oversikt over arkene:
FTT.58080.01: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På siden er det skogslandskap og i bakgrunnen fjellandskap. På veien står det en kjerre eller en port.
FTT.58080.02: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På veien er det hest og vogn med to mennesker sittende på. Til venstre er det skogslandskap og i bakgrunnen er det fjellandskap.
FTT.58080.03: Den ene sidener malt i en brungrå farge. På den andre siden er det en blyanttegning. Det er et horn det er satt blomst med blader i, og nedenfor er det en urne med blomster i. 
FTT.58080.04: På den ene siden er det en akvarell som viser del av et hus med kultur- og skogslandskap. På himmelen henger det en fullmåne. På den andre siden er det en akvarell av et tre.
FTT.58080.05: Akvarell i sorthvitt av en mann i profil. Mannen har hodeplagg, skjegg og skjerf i halsen.
FTT.58080.06: En akvarell osm viser et bylandskap med ulike hus og en vei. I bakgrunnen er det fjellandskap og himmelen er blå med lyse skyer.
FTT.58080.07: En blyanttegning som viser to blomsterstilker som er knyttet sammen. Det er to ulike blomsterarter.
FTT.58080.08 - 13: Trykk i sorthvitt som viser ulike typer kart.
  Photo: Makridis, Dino / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Et lite hefte med ulike akvareller, blyanttegninger og trykk. Det er i alt 13 ark med til dels ulike størresler som er festet sammen. De er festet sammen med ulltråd i den ene kortsiden. Det er laget hull i arkene for å tre tråden gjennom. Oversikt over arkene:
FTT.58080.01: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På siden er det skogslandskap og i bakgrunnen fjellandskap. På veien står det en kjerre eller en port.
FTT.58080.02: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På veien er det hest og vogn med to mennesker sittende på. Til venstre er det skogslandskap og i bakgrunnen er det fjellandskap.
FTT.58080.03: Den ene sidener malt i en brungrå farge. På den andre siden er det en blyanttegning. Det er et horn det er satt blomst med blader i, og nedenfor er det en urne med blomster i. 
FTT.58080.04: På den ene siden er det en akvarell som viser del av et hus med kultur- og skogslandskap. På himmelen henger det en fullmåne. På den andre siden er det en akvarell av et tre.
FTT.58080.05: Akvarell i sorthvitt av en mann i profil. Mannen har hodeplagg, skjegg og skjerf i halsen.
FTT.58080.06: En akvarell osm viser et bylandskap med ulike hus og en vei. I bakgrunnen er det fjellandskap og himmelen er blå med lyse skyer.
FTT.58080.07: En blyanttegning som viser to blomsterstilker som er knyttet sammen. Det er to ulike blomsterarter.
FTT.58080.08 - 13: Trykk i sorthvitt som viser ulike typer kart.
  Photo: Makridis, Dino / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Et lite hefte med ulike akvareller, blyanttegninger og trykk. Det er i alt 13 ark med til dels ulike størresler som er festet sammen. De er festet sammen med ulltråd i den ene kortsiden. Det er laget hull i arkene for å tre tråden gjennom. Oversikt over arkene:
FTT.58080.01: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På siden er det skogslandskap og i bakgrunnen fjellandskap. På veien står det en kjerre eller en port.
FTT.58080.02: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På veien er det hest og vogn med to mennesker sittende på. Til venstre er det skogslandskap og i bakgrunnen er det fjellandskap.
FTT.58080.03: Den ene sidener malt i en brungrå farge. På den andre siden er det en blyanttegning. Det er et horn det er satt blomst med blader i, og nedenfor er det en urne med blomster i. 
FTT.58080.04: På den ene siden er det en akvarell som viser del av et hus med kultur- og skogslandskap. På himmelen henger det en fullmåne. På den andre siden er det en akvarell av et tre.
FTT.58080.05: Akvarell i sorthvitt av en mann i profil. Mannen har hodeplagg, skjegg og skjerf i halsen.
FTT.58080.06: En akvarell osm viser et bylandskap med ulike hus og en vei. I bakgrunnen er det fjellandskap og himmelen er blå med lyse skyer.
FTT.58080.07: En blyanttegning som viser to blomsterstilker som er knyttet sammen. Det er to ulike blomsterarter.
FTT.58080.08 - 13: Trykk i sorthvitt som viser ulike typer kart.
  Photo: Makridis, Dino / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Et lite hefte med ulike akvareller, blyanttegninger og trykk. Det er i alt 13 ark med til dels ulike størresler som er festet sammen. De er festet sammen med ulltråd i den ene kortsiden. Det er laget hull i arkene for å tre tråden gjennom. Oversikt over arkene:
FTT.58080.01: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På siden er det skogslandskap og i bakgrunnen fjellandskap. På veien står det en kjerre eller en port.
FTT.58080.02: En akvarell med blyantstreker som viser en vei som går langs et vann. På veien er det hest og vogn med to mennesker sittende på. Til venstre er det skogslandskap og i bakgrunnen er det fjellandskap.
FTT.58080.03: Den ene sidener malt i en brungrå farge. På den andre siden er det en blyanttegning. Det er et horn det er satt blomst med blader i, og nedenfor er det en urne med blomster i. 
FTT.58080.04: På den ene siden er det en akvarell som viser del av et hus med kultur- og skogslandskap. På himmelen henger det en fullmåne. På den andre siden er det en akvarell av et tre.
FTT.58080.05: Akvarell i sorthvitt av en mann i profil. Mannen har hodeplagg, skjegg og skjerf i halsen.
FTT.58080.06: En akvarell osm viser et bylandskap med ulike hus og en vei. I bakgrunnen er det fjellandskap og himmelen er blå med lyse skyer.
FTT.58080.07: En blyanttegning som viser to blomsterstilker som er knyttet sammen. Det er to ulike blomsterarter.
FTT.58080.08 - 13: Trykk i sorthvitt som viser ulike typer kart.
  Photo: Makridis, Dino / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Hefte

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to