• Bringesylv. Brukt til jonsokbrur. 
To framstykkjer i raud kamelot, samme som underbinding NBF2019-0075. For av eit ubleika, tett og fast linlerret, (berre synleg langs venstre nedkant). Sydd til eit bakstykkje av heimevove, kvitt, lausare linlerret. Bakstykkjet er om lag 1,5 cm breiare enn det raude framstykkje og med eit ekstra lag (3-4 cm) langs ytterkant mot sida. Eit lag papir lagt imellom, ser ut til å vere gamle brev. Ei remse av grovare, ubleika kypervove lin langsetter ytre langside, 2,5-3 cm brei. Denne stikk lenger ut enn det raude hovedstoffet, og er sydd til belegget av linlerret. 
Lukking med 3 par hekter langs framkant nede. To hekter av jern, ei av messing. Hemper i messing, lakkert stål, jern – ei av kvar. 
Kanting mot skulder av eit raudt ullty med ei yngre metallblonde utanpå. Krokakvarde i gul og grøn silke langs framkant. Eit metallband innanfor. Langs nedkant eit metallband, bretta rundt med ca. 1 cm på baksida. Kantinga langs nedkant er nesten slitt bort på venstre framstykkje. Langs ytterkant to lag metallband, svært slitte. Det ytterste bandet ender 5 cm frå skulder. Under dei to metallbanda ligg ei remse linlerret.
Metallband er lagt i kryss ned over framstykkjene. Stoffet imellom er brodert med småperler og stavperler i blått, lyseblått, gull, sølv, kvitt, raudt, grønt og gult.  
Metallbanda har renning av lin med innvove lan av metall. 
Handsydd. Sydd om og reparert fleire gonger. Band og perler i midten er sydd gjennom alle lag. Spor etter fleire perler, mange av perlene sekundære?
Mål:
Høgde: 39 cm, 25 cm mf. 
Høgde 30 cm ytterste metallband langs sida. 35 innerste metallband langs sida. 
Bredde: 9,5 cm skulder. 15,3 cm nede. 2 cm metallband. 2 cm krokaband. 1,2 metallblonde skulder. 
Bredde romber midt på 9 cm – spiss til spiss.
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Bringesylv. Brukt til jonsokbrur. 
To framstykkjer i raud kamelot, samme som underbinding NBF2019-0075. For av eit ubleika, tett og fast linlerret, (berre synleg langs venstre nedkant). Sydd til eit bakstykkje av heimevove, kvitt, lausare linlerret. Bakstykkjet er om lag 1,5 cm breiare enn det raude framstykkje og med eit ekstra lag (3-4 cm) langs ytterkant mot sida. Eit lag papir lagt imellom, ser ut til å vere gamle brev. Ei remse av grovare, ubleika kypervove lin langsetter ytre langside, 2,5-3 cm brei. Denne stikk lenger ut enn det raude hovedstoffet, og er sydd til belegget av linlerret. 
Lukking med 3 par hekter langs framkant nede. To hekter av jern, ei av messing. Hemper i messing, lakkert stål, jern – ei av kvar. 
Kanting mot skulder av eit raudt ullty med ei yngre metallblonde utanpå. Krokakvarde i gul og grøn silke langs framkant. Eit metallband innanfor. Langs nedkant eit metallband, bretta rundt med ca. 1 cm på baksida. Kantinga langs nedkant er nesten slitt bort på venstre framstykkje. Langs ytterkant to lag metallband, svært slitte. Det ytterste bandet ender 5 cm frå skulder. Under dei to metallbanda ligg ei remse linlerret.
Metallband er lagt i kryss ned over framstykkjene. Stoffet imellom er brodert med småperler og stavperler i blått, lyseblått, gull, sølv, kvitt, raudt, grønt og gult.  
Metallbanda har renning av lin med innvove lan av metall. 
Handsydd. Sydd om og reparert fleire gonger. Band og perler i midten er sydd gjennom alle lag. Spor etter fleire perler, mange av perlene sekundære?
Mål:
Høgde: 39 cm, 25 cm mf. 
Høgde 30 cm ytterste metallband langs sida. 35 innerste metallband langs sida. 
Bredde: 9,5 cm skulder. 15,3 cm nede. 2 cm metallband. 2 cm krokaband. 1,2 metallblonde skulder. 
Bredde romber midt på 9 cm – spiss til spiss.
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Bringesylv. Brukt til jonsokbrur. 
To framstykkjer i raud kamelot, samme som underbinding NBF2019-0075. For av eit ubleika, tett og fast linlerret, (berre synleg langs venstre nedkant). Sydd til eit bakstykkje av heimevove, kvitt, lausare linlerret. Bakstykkjet er om lag 1,5 cm breiare enn det raude framstykkje og med eit ekstra lag (3-4 cm) langs ytterkant mot sida. Eit lag papir lagt imellom, ser ut til å vere gamle brev. Ei remse av grovare, ubleika kypervove lin langsetter ytre langside, 2,5-3 cm brei. Denne stikk lenger ut enn det raude hovedstoffet, og er sydd til belegget av linlerret. 
Lukking med 3 par hekter langs framkant nede. To hekter av jern, ei av messing. Hemper i messing, lakkert stål, jern – ei av kvar. 
Kanting mot skulder av eit raudt ullty med ei yngre metallblonde utanpå. Krokakvarde i gul og grøn silke langs framkant. Eit metallband innanfor. Langs nedkant eit metallband, bretta rundt med ca. 1 cm på baksida. Kantinga langs nedkant er nesten slitt bort på venstre framstykkje. Langs ytterkant to lag metallband, svært slitte. Det ytterste bandet ender 5 cm frå skulder. Under dei to metallbanda ligg ei remse linlerret.
Metallband er lagt i kryss ned over framstykkjene. Stoffet imellom er brodert med småperler og stavperler i blått, lyseblått, gull, sølv, kvitt, raudt, grønt og gult.  
Metallbanda har renning av lin med innvove lan av metall. 
Handsydd. Sydd om og reparert fleire gonger. Band og perler i midten er sydd gjennom alle lag. Spor etter fleire perler, mange av perlene sekundære?
Mål:
Høgde: 39 cm, 25 cm mf. 
Høgde 30 cm ytterste metallband langs sida. 35 innerste metallband langs sida. 
Bredde: 9,5 cm skulder. 15,3 cm nede. 2 cm metallband. 2 cm krokaband. 1,2 metallblonde skulder. 
Bredde romber midt på 9 cm – spiss til spiss.
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Bringesylv. Brukt til jonsokbrur. 
To framstykkjer i raud kamelot, samme som underbinding NBF2019-0075. For av eit ubleika, tett og fast linlerret, (berre synleg langs venstre nedkant). Sydd til eit bakstykkje av heimevove, kvitt, lausare linlerret. Bakstykkjet er om lag 1,5 cm breiare enn det raude framstykkje og med eit ekstra lag (3-4 cm) langs ytterkant mot sida. Eit lag papir lagt imellom, ser ut til å vere gamle brev. Ei remse av grovare, ubleika kypervove lin langsetter ytre langside, 2,5-3 cm brei. Denne stikk lenger ut enn det raude hovedstoffet, og er sydd til belegget av linlerret. 
Lukking med 3 par hekter langs framkant nede. To hekter av jern, ei av messing. Hemper i messing, lakkert stål, jern – ei av kvar. 
Kanting mot skulder av eit raudt ullty med ei yngre metallblonde utanpå. Krokakvarde i gul og grøn silke langs framkant. Eit metallband innanfor. Langs nedkant eit metallband, bretta rundt med ca. 1 cm på baksida. Kantinga langs nedkant er nesten slitt bort på venstre framstykkje. Langs ytterkant to lag metallband, svært slitte. Det ytterste bandet ender 5 cm frå skulder. Under dei to metallbanda ligg ei remse linlerret.
Metallband er lagt i kryss ned over framstykkjene. Stoffet imellom er brodert med småperler og stavperler i blått, lyseblått, gull, sølv, kvitt, raudt, grønt og gult.  
Metallbanda har renning av lin med innvove lan av metall. 
Handsydd. Sydd om og reparert fleire gonger. Band og perler i midten er sydd gjennom alle lag. Spor etter fleire perler, mange av perlene sekundære?
Mål:
Høgde: 39 cm, 25 cm mf. 
Høgde 30 cm ytterste metallband langs sida. 35 innerste metallband langs sida. 
Bredde: 9,5 cm skulder. 15,3 cm nede. 2 cm metallband. 2 cm krokaband. 1,2 metallblonde skulder. 
Bredde romber midt på 9 cm – spiss til spiss.
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Bringesylv. Brukt til jonsokbrur. 
To framstykkjer i raud kamelot, samme som underbinding NBF2019-0075. For av eit ubleika, tett og fast linlerret, (berre synleg langs venstre nedkant). Sydd til eit bakstykkje av heimevove, kvitt, lausare linlerret. Bakstykkjet er om lag 1,5 cm breiare enn det raude framstykkje og med eit ekstra lag (3-4 cm) langs ytterkant mot sida. Eit lag papir lagt imellom, ser ut til å vere gamle brev. Ei remse av grovare, ubleika kypervove lin langsetter ytre langside, 2,5-3 cm brei. Denne stikk lenger ut enn det raude hovedstoffet, og er sydd til belegget av linlerret. 
Lukking med 3 par hekter langs framkant nede. To hekter av jern, ei av messing. Hemper i messing, lakkert stål, jern – ei av kvar. 
Kanting mot skulder av eit raudt ullty med ei yngre metallblonde utanpå. Krokakvarde i gul og grøn silke langs framkant. Eit metallband innanfor. Langs nedkant eit metallband, bretta rundt med ca. 1 cm på baksida. Kantinga langs nedkant er nesten slitt bort på venstre framstykkje. Langs ytterkant to lag metallband, svært slitte. Det ytterste bandet ender 5 cm frå skulder. Under dei to metallbanda ligg ei remse linlerret.
Metallband er lagt i kryss ned over framstykkjene. Stoffet imellom er brodert med småperler og stavperler i blått, lyseblått, gull, sølv, kvitt, raudt, grønt og gult.  
Metallbanda har renning av lin med innvove lan av metall. 
Handsydd. Sydd om og reparert fleire gonger. Band og perler i midten er sydd gjennom alle lag. Spor etter fleire perler, mange av perlene sekundære?
Mål:
Høgde: 39 cm, 25 cm mf. 
Høgde 30 cm ytterste metallband langs sida. 35 innerste metallband langs sida. 
Bredde: 9,5 cm skulder. 15,3 cm nede. 2 cm metallband. 2 cm krokaband. 1,2 metallblonde skulder. 
Bredde romber midt på 9 cm – spiss til spiss.
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Bringesylv. Brukt til jonsokbrur. 
To framstykkjer i raud kamelot, samme som underbinding NBF2019-0075. For av eit ubleika, tett og fast linlerret, (berre synleg langs venstre nedkant). Sydd til eit bakstykkje av heimevove, kvitt, lausare linlerret. Bakstykkjet er om lag 1,5 cm breiare enn det raude framstykkje og med eit ekstra lag (3-4 cm) langs ytterkant mot sida. Eit lag papir lagt imellom, ser ut til å vere gamle brev. Ei remse av grovare, ubleika kypervove lin langsetter ytre langside, 2,5-3 cm brei. Denne stikk lenger ut enn det raude hovedstoffet, og er sydd til belegget av linlerret. 
Lukking med 3 par hekter langs framkant nede. To hekter av jern, ei av messing. Hemper i messing, lakkert stål, jern – ei av kvar. 
Kanting mot skulder av eit raudt ullty med ei yngre metallblonde utanpå. Krokakvarde i gul og grøn silke langs framkant. Eit metallband innanfor. Langs nedkant eit metallband, bretta rundt med ca. 1 cm på baksida. Kantinga langs nedkant er nesten slitt bort på venstre framstykkje. Langs ytterkant to lag metallband, svært slitte. Det ytterste bandet ender 5 cm frå skulder. Under dei to metallbanda ligg ei remse linlerret.
Metallband er lagt i kryss ned over framstykkjene. Stoffet imellom er brodert med småperler og stavperler i blått, lyseblått, gull, sølv, kvitt, raudt, grønt og gult.  
Metallbanda har renning av lin med innvove lan av metall. 
Handsydd. Sydd om og reparert fleire gonger. Band og perler i midten er sydd gjennom alle lag. Spor etter fleire perler, mange av perlene sekundære?
Mål:
Høgde: 39 cm, 25 cm mf. 
Høgde 30 cm ytterste metallband langs sida. 35 innerste metallband langs sida. 
Bredde: 9,5 cm skulder. 15,3 cm nede. 2 cm metallband. 2 cm krokaband. 1,2 metallblonde skulder. 
Bredde romber midt på 9 cm – spiss til spiss.
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Bringesylv. Brukt til jonsokbrur. 
To framstykkjer i raud kamelot, samme som underbinding NBF2019-0075. For av eit ubleika, tett og fast linlerret, (berre synleg langs venstre nedkant). Sydd til eit bakstykkje av heimevove, kvitt, lausare linlerret. Bakstykkjet er om lag 1,5 cm breiare enn det raude framstykkje og med eit ekstra lag (3-4 cm) langs ytterkant mot sida. Eit lag papir lagt imellom, ser ut til å vere gamle brev. Ei remse av grovare, ubleika kypervove lin langsetter ytre langside, 2,5-3 cm brei. Denne stikk lenger ut enn det raude hovedstoffet, og er sydd til belegget av linlerret. 
Lukking med 3 par hekter langs framkant nede. To hekter av jern, ei av messing. Hemper i messing, lakkert stål, jern – ei av kvar. 
Kanting mot skulder av eit raudt ullty med ei yngre metallblonde utanpå. Krokakvarde i gul og grøn silke langs framkant. Eit metallband innanfor. Langs nedkant eit metallband, bretta rundt med ca. 1 cm på baksida. Kantinga langs nedkant er nesten slitt bort på venstre framstykkje. Langs ytterkant to lag metallband, svært slitte. Det ytterste bandet ender 5 cm frå skulder. Under dei to metallbanda ligg ei remse linlerret.
Metallband er lagt i kryss ned over framstykkjene. Stoffet imellom er brodert med småperler og stavperler i blått, lyseblått, gull, sølv, kvitt, raudt, grønt og gult.  
Metallbanda har renning av lin med innvove lan av metall. 
Handsydd. Sydd om og reparert fleire gonger. Band og perler i midten er sydd gjennom alle lag. Spor etter fleire perler, mange av perlene sekundære?
Mål:
Høgde: 39 cm, 25 cm mf. 
Høgde 30 cm ytterste metallband langs sida. 35 innerste metallband langs sida. 
Bredde: 9,5 cm skulder. 15,3 cm nede. 2 cm metallband. 2 cm krokaband. 1,2 metallblonde skulder. 
Bredde romber midt på 9 cm – spiss til spiss.
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Bringesylv. Brukt til jonsokbrur. 
To framstykkjer i raud kamelot, samme som underbinding NBF2019-0075. For av eit ubleika, tett og fast linlerret, (berre synleg langs venstre nedkant). Sydd til eit bakstykkje av heimevove, kvitt, lausare linlerret. Bakstykkjet er om lag 1,5 cm breiare enn det raude framstykkje og med eit ekstra lag (3-4 cm) langs ytterkant mot sida. Eit lag papir lagt imellom, ser ut til å vere gamle brev. Ei remse av grovare, ubleika kypervove lin langsetter ytre langside, 2,5-3 cm brei. Denne stikk lenger ut enn det raude hovedstoffet, og er sydd til belegget av linlerret. 
Lukking med 3 par hekter langs framkant nede. To hekter av jern, ei av messing. Hemper i messing, lakkert stål, jern – ei av kvar. 
Kanting mot skulder av eit raudt ullty med ei yngre metallblonde utanpå. Krokakvarde i gul og grøn silke langs framkant. Eit metallband innanfor. Langs nedkant eit metallband, bretta rundt med ca. 1 cm på baksida. Kantinga langs nedkant er nesten slitt bort på venstre framstykkje. Langs ytterkant to lag metallband, svært slitte. Det ytterste bandet ender 5 cm frå skulder. Under dei to metallbanda ligg ei remse linlerret.
Metallband er lagt i kryss ned over framstykkjene. Stoffet imellom er brodert med småperler og stavperler i blått, lyseblått, gull, sølv, kvitt, raudt, grønt og gult.  
Metallbanda har renning av lin med innvove lan av metall. 
Handsydd. Sydd om og reparert fleire gonger. Band og perler i midten er sydd gjennom alle lag. Spor etter fleire perler, mange av perlene sekundære?
Mål:
Høgde: 39 cm, 25 cm mf. 
Høgde 30 cm ytterste metallband langs sida. 35 innerste metallband langs sida. 
Bredde: 9,5 cm skulder. 15,3 cm nede. 2 cm metallband. 2 cm krokaband. 1,2 metallblonde skulder. 
Bredde romber midt på 9 cm – spiss til spiss.
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Bringesylv. Brukt til jonsokbrur. 
To framstykkjer i raud kamelot, samme som underbinding NBF2019-0075. For av eit ubleika, tett og fast linlerret, (berre synleg langs venstre nedkant). Sydd til eit bakstykkje av heimevove, kvitt, lausare linlerret. Bakstykkjet er om lag 1,5 cm breiare enn det raude framstykkje og med eit ekstra lag (3-4 cm) langs ytterkant mot sida. Eit lag papir lagt imellom, ser ut til å vere gamle brev. Ei remse av grovare, ubleika kypervove lin langsetter ytre langside, 2,5-3 cm brei. Denne stikk lenger ut enn det raude hovedstoffet, og er sydd til belegget av linlerret. 
Lukking med 3 par hekter langs framkant nede. To hekter av jern, ei av messing. Hemper i messing, lakkert stål, jern – ei av kvar. 
Kanting mot skulder av eit raudt ullty med ei yngre metallblonde utanpå. Krokakvarde i gul og grøn silke langs framkant. Eit metallband innanfor. Langs nedkant eit metallband, bretta rundt med ca. 1 cm på baksida. Kantinga langs nedkant er nesten slitt bort på venstre framstykkje. Langs ytterkant to lag metallband, svært slitte. Det ytterste bandet ender 5 cm frå skulder. Under dei to metallbanda ligg ei remse linlerret.
Metallband er lagt i kryss ned over framstykkjene. Stoffet imellom er brodert med småperler og stavperler i blått, lyseblått, gull, sølv, kvitt, raudt, grønt og gult.  
Metallbanda har renning av lin med innvove lan av metall. 
Handsydd. Sydd om og reparert fleire gonger. Band og perler i midten er sydd gjennom alle lag. Spor etter fleire perler, mange av perlene sekundære?
Mål:
Høgde: 39 cm, 25 cm mf. 
Høgde 30 cm ytterste metallband langs sida. 35 innerste metallband langs sida. 
Bredde: 9,5 cm skulder. 15,3 cm nede. 2 cm metallband. 2 cm krokaband. 1,2 metallblonde skulder. 
Bredde romber midt på 9 cm – spiss til spiss.
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Bringesylv. Brukt til jonsokbrur. 
To framstykkjer i raud kamelot, samme som underbinding NBF2019-0075. For av eit ubleika, tett og fast linlerret, (berre synleg langs venstre nedkant). Sydd til eit bakstykkje av heimevove, kvitt, lausare linlerret. Bakstykkjet er om lag 1,5 cm breiare enn det raude framstykkje og med eit ekstra lag (3-4 cm) langs ytterkant mot sida. Eit lag papir lagt imellom, ser ut til å vere gamle brev. Ei remse av grovare, ubleika kypervove lin langsetter ytre langside, 2,5-3 cm brei. Denne stikk lenger ut enn det raude hovedstoffet, og er sydd til belegget av linlerret. 
Lukking med 3 par hekter langs framkant nede. To hekter av jern, ei av messing. Hemper i messing, lakkert stål, jern – ei av kvar. 
Kanting mot skulder av eit raudt ullty med ei yngre metallblonde utanpå. Krokakvarde i gul og grøn silke langs framkant. Eit metallband innanfor. Langs nedkant eit metallband, bretta rundt med ca. 1 cm på baksida. Kantinga langs nedkant er nesten slitt bort på venstre framstykkje. Langs ytterkant to lag metallband, svært slitte. Det ytterste bandet ender 5 cm frå skulder. Under dei to metallbanda ligg ei remse linlerret.
Metallband er lagt i kryss ned over framstykkjene. Stoffet imellom er brodert med småperler og stavperler i blått, lyseblått, gull, sølv, kvitt, raudt, grønt og gult.  
Metallbanda har renning av lin med innvove lan av metall. 
Handsydd. Sydd om og reparert fleire gonger. Band og perler i midten er sydd gjennom alle lag. Spor etter fleire perler, mange av perlene sekundære?
Mål:
Høgde: 39 cm, 25 cm mf. 
Høgde 30 cm ytterste metallband langs sida. 35 innerste metallband langs sida. 
Bredde: 9,5 cm skulder. 15,3 cm nede. 2 cm metallband. 2 cm krokaband. 1,2 metallblonde skulder. 
Bredde romber midt på 9 cm – spiss til spiss.
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Bringesylv. Brukt til jonsokbrur. 
To framstykkjer i raud kamelot, samme som underbinding NBF2019-0075. For av eit ubleika, tett og fast linlerret, (berre synleg langs venstre nedkant). Sydd til eit bakstykkje av heimevove, kvitt, lausare linlerret. Bakstykkjet er om lag 1,5 cm breiare enn det raude framstykkje og med eit ekstra lag (3-4 cm) langs ytterkant mot sida. Eit lag papir lagt imellom, ser ut til å vere gamle brev. Ei remse av grovare, ubleika kypervove lin langsetter ytre langside, 2,5-3 cm brei. Denne stikk lenger ut enn det raude hovedstoffet, og er sydd til belegget av linlerret. 
Lukking med 3 par hekter langs framkant nede. To hekter av jern, ei av messing. Hemper i messing, lakkert stål, jern – ei av kvar. 
Kanting mot skulder av eit raudt ullty med ei yngre metallblonde utanpå. Krokakvarde i gul og grøn silke langs framkant. Eit metallband innanfor. Langs nedkant eit metallband, bretta rundt med ca. 1 cm på baksida. Kantinga langs nedkant er nesten slitt bort på venstre framstykkje. Langs ytterkant to lag metallband, svært slitte. Det ytterste bandet ender 5 cm frå skulder. Under dei to metallbanda ligg ei remse linlerret.
Metallband er lagt i kryss ned over framstykkjene. Stoffet imellom er brodert med småperler og stavperler i blått, lyseblått, gull, sølv, kvitt, raudt, grønt og gult.  
Metallbanda har renning av lin med innvove lan av metall. 
Handsydd. Sydd om og reparert fleire gonger. Band og perler i midten er sydd gjennom alle lag. Spor etter fleire perler, mange av perlene sekundære?
Mål:
Høgde: 39 cm, 25 cm mf. 
Høgde 30 cm ytterste metallband langs sida. 35 innerste metallband langs sida. 
Bredde: 9,5 cm skulder. 15,3 cm nede. 2 cm metallband. 2 cm krokaband. 1,2 metallblonde skulder. 
Bredde romber midt på 9 cm – spiss til spiss.
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Bringesylv. Brukt til jonsokbrur. 
To framstykkjer i raud kamelot, samme som underbinding NBF2019-0075. For av eit ubleika, tett og fast linlerret, (berre synleg langs venstre nedkant). Sydd til eit bakstykkje av heimevove, kvitt, lausare linlerret. Bakstykkjet er om lag 1,5 cm breiare enn det raude framstykkje og med eit ekstra lag (3-4 cm) langs ytterkant mot sida. Eit lag papir lagt imellom, ser ut til å vere gamle brev. Ei remse av grovare, ubleika kypervove lin langsetter ytre langside, 2,5-3 cm brei. Denne stikk lenger ut enn det raude hovedstoffet, og er sydd til belegget av linlerret. 
Lukking med 3 par hekter langs framkant nede. To hekter av jern, ei av messing. Hemper i messing, lakkert stål, jern – ei av kvar. 
Kanting mot skulder av eit raudt ullty med ei yngre metallblonde utanpå. Krokakvarde i gul og grøn silke langs framkant. Eit metallband innanfor. Langs nedkant eit metallband, bretta rundt med ca. 1 cm på baksida. Kantinga langs nedkant er nesten slitt bort på venstre framstykkje. Langs ytterkant to lag metallband, svært slitte. Det ytterste bandet ender 5 cm frå skulder. Under dei to metallbanda ligg ei remse linlerret.
Metallband er lagt i kryss ned over framstykkjene. Stoffet imellom er brodert med småperler og stavperler i blått, lyseblått, gull, sølv, kvitt, raudt, grønt og gult.  
Metallbanda har renning av lin med innvove lan av metall. 
Handsydd. Sydd om og reparert fleire gonger. Band og perler i midten er sydd gjennom alle lag. Spor etter fleire perler, mange av perlene sekundære?
Mål:
Høgde: 39 cm, 25 cm mf. 
Høgde 30 cm ytterste metallband langs sida. 35 innerste metallband langs sida. 
Bredde: 9,5 cm skulder. 15,3 cm nede. 2 cm metallband. 2 cm krokaband. 1,2 metallblonde skulder. 
Bredde romber midt på 9 cm – spiss til spiss.
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt

Smekke

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to